dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Vicem công bố thành viên HĐTV và kiểm soát viên mới

Vicem công bố thành viên HĐTV và kiểm soát viên mới

Báo Xây dựng vừa đưa tin, ngày 30/7, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên của Vicem.

Theo đó, ông Phạm Văn Nhận - Kiểm soát viên chuyên trách, Tổ trưởng Tổ Kiểm soát viên Vicem giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Vicem kể từ ngày 22/7/2014.

Ông Nguyễn Văn Tân - Cử nhân Kinh tế, Phó Trưởng Phòng Kế toán thống kê tài chính và nguồn vốn Vicem giữ chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách - Tổ trưởng Tổ Kiểm soát viên Vicem kể từ ngày 22/7/2014.