dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Vận chuyển container về kho CFS từ Depot theo quy trình nào?

Vận chuyển container về kho CFS từ Depot theo quy trình nào?

Một quy trình thực hiện cụ thể luôn được chuẩn bị khi vận chuyển container từ Depot về kho CFS. Để hiểu nó như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu thêm bên dưới đây.

Vận chuyển container về kho CFS từ Depot theo quy trình nào?

Sự thay đổi của nền kinh tế đã hình thành rất nhiều xu hướng mới, cũng như các phương thức vận hành hiện đại, góp phần duy trình tốt hoạt động của các lĩnh vực. Về khâu vận chuyển container từ về khoa CFS từ Depot, các đơn vị vận tải cũng có một quy trình riêng mỗi khi thực hiện công việc này, nó đảm bảo mọi thứ được kiểm soát tốt và ổn thỏa.

BƯỚC 1: Tại kho hàng

1. Nhận lệnh cấp rỗng từ hãng tàu hoặc các đại lý.

2. Lập giấy yêu cầu fax hoặc mail cho Ban điều hành – Cty giao nhận vận tải gồm cont đóng hàng theo chủ khai thác, số booking, số lượng cont, loại cont, tình trạng cont …

3. Hàng ngày nhân viên vi tính kho tổng hợp yêu cầu về chuyển theo thực tế chuyển từ DP về kho, tối thiểu 3 lần / ngy.

4. Hàng tháng tổng hợp sản lượng đăng ký chuyển từ DP ngồi.

BƯỚC 2: TBĐHSX – GNVT

1. Tiếp nhận giấy yêu cầu từ mail hoặc fax từ kho vận tân cảng và trả lời mail khi nhận được.

2. GNVT bố trí phương tiện vận chuyển container rỗng về kho theo đúng quy định.

3. GNVT chuyển container rỗng theo đúng chủ khai thác, loại cont, và tình trạng cont sạch, tốt theo yêu cầu của kho hàng.

BƯỚC 3: Điếu độ kho hàng – controlwer

1.Tiếp nhận rỗng theo kế hoạch chuyển từ các depot về kho và xắp xếp hạ bãi theo yêu cầu của kho hàng.

2. Khi container rỗng về không đạt tiêu chuấn yêu cầu báo ngay cho GNVT để sử lý và khắc phục tình trạng.

* Chú ý:

– Để thực hiện công tác chuyển container rỗng từ depot về kho phải mất trong vòng 4 giờ và sau 16 giờ để sáng hôm sau thực hiện.

– Thông báo các đại lý thực hiện tốt nộp lệnh cấp rỗng trước 10 giờ sáng hàng ngày

– Nghiêm cấm đăng ký chuyển từ các depot về khi trong cảng còn container rỗng (Trong trường hợp cảng có nhưng container khong đủ tiêu chuẩn thì phải có xác nhận của hãng tàu ).