dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn là của ai?

Trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn là của ai?

Chất lượng của tổ chức huấn luyện an toàn quyết định chất lượng của những người lao động được đào tạo về an toàn lao động. Điều đó cũng phụ thuộc rất nhiều vào trách nhiệm của đội ngũ tổ chức huấn luyện an toàn, phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ huấn luyện.

 

Đội ngũ tổ chức huấn luyện an toàn chính là trung tâm  huấn luyện an toàn. Họ có trách nhiệm tổ chức và xây dựng nên một chương trình huấn luyện chuyên sâu có hiệu quả cho các học viện, các đối tượng tham gia khóa huấn luyện.

Để có thể tổ chức được một khóa huấn luyện an toàn về an toàn lao động, vệ sinh lao động, trung tâm cần phải có giấy chứng nhận được pháp luật chấp nhận về quyền được huấn luyện an toàn. Trung tâm cần phải đảm bảo có đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết cho một khóa huấn luyện có hiệu quả. Hơn nữa, quan trong hơn là trung tâm cần phải có một đội ngũ giảng viên có kĩ năng, kiến thức tốt để giảng dạy cho các học viên. Các giảng viên được yêu cầu phải có những bằng cấp hoặc giấy chứng nhận liên quan đến huấn luyện an toàn để có thể đứng lớp hướng dẫn các học viên.

Trung tâm huấn luyện an toàn có trách nhiệm giám sát hoạt động của các khóa học. tổ chức thời gian học một cách hợp lí, khoa học, tạo điều kiện cho các học viên được tham gia đầy đủ và hoàn thành khóa học có hiệu quả. Trung tâm huấn luyện an toàn có nhiệm vụ thông báo thời gian học đến các cơ sở sớm hơn ít nhất 7 ngày trước khi bắt đầu khóa học, để các đối tượng tham gia có thể sắp xếp thời gian để tham gia khóa huấn luyện.

Quá trình huấn luyện an toàn của các trung tâm cũng được giám sát bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền lớn hơn của nhà nước. Cho nên theo định kì 6 tháng, trung tâm huấn luyện an toàn cần phải báo cáo về tình hình huấn luyện cho các cơ quan có thẩm quyền đó, để họ có thể nắm rõ được tình hình huấn luyện an toàn của tất cả các trung tâm trên cả nước, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc quản lí.

Nếu vì một lí do nào đó mà khóa huấn luyện bị hủy bỏ hoặc bị hoãn dời lại ngày khác, thì trung tâm huấn luyện cần phải thông báo đến các cơ sở sớm hơn vài ngày, để không làm gián đoạn công việc của họ. Khi có sự thay đổi về cơ sở vật chất, trung tâm huấn luyện cũng cần phải báo cáo với cơ quan thẩm quyền để được sự cho phép.