dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Sức khỏe
  • Tối ưu hóa từ khóa hay cụm từ khóa với GoogleRankings.com

Tối ưu hóa từ khóa hay cụm từ khóa với GoogleRankings.com

GoogleRankings.com cung cấp giải pháp phân tich tối ưu hóa từ khóa hay cụm từ khóa trong thiết kế website.

Thiết kế website phải có chủ đề. GoogleRankings.com phân tích tần số xuất hiện của cụm từ hay từ khóa thông qua nội dung, tiêu đề, mô tả, ... cung cấp cho bạn chi tiết tần xuất xuất hiện của các cụm từ hay từ khóa trong thiết kế website. Là công cụ miễn phí nên các webmaster rất ưa chuộng.

Công cụ tìm kiếm của Google, Google sử dụng nhiều phương pháp để xác định các trang được hiển thị đầu tiên trong các kết quả. Công thức chính xác của họ là một bí mật, nhưng có một vài điều bạn có thể làm để cải thiện vị trí của bạn. Thời hạn của việc này là Search Engine Optimization (SEO).

Những lời khuyên này có thể không làm cho trang web của bạn là người đầu tiên xuất hiện trong danh sách, nhưng họ chỉ có thể giúp bạn di chuyển lên một chút Không có vấn đề gì bạn làm, hãy chắc chắn rằng bạn thực hiện một trang web mà bạn muốn ghé thăm. Nếu bạn chơi game hệ thống, sớm hay muộn Google sẽ tìm nó ra và thay đổi công thức của họ. Bạn sẽ kết thúc giảm mạnh trong kết quả tìm kiếm và tự hỏi tại sao.