dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Tình hình thành lập doanh nghiệp 4 tháng đầu năm 2016

Tình hình thành lập doanh nghiệp 4 tháng đầu năm 2016

Bắt đầu từ ngày 1/7/2015 Luật doanh nghiệp chính thức có hiệu lực và được áp dụng vào thực tiễn. Với những đổi mới, cải tiến trong các thủ tục, quy định đã giúp việc thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn cho các chủ đầu tư.

Sự đổi mới này mang đến nhiều lợi ích cho các chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh của họ. Điển hình là trong 4 tháng đầu năm 2016 số lượng doanh nghiệp thành lập đã tăng khá nhiều. Những con số như 34.721 doanh nghiệp mới, 11.331 doanh nghiệp quay lại hoạt động đã minh chứng cho sự hữu ích của việc thay đổi Luật doanh nghiệp.

Rất nhiều chủ đầu tư nghe tin đến ngày 1/7/2015 Luật mới sẽ có hiệu lực nên đã “để dành” đến thời điểm này mới tiến hành thành lập doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp mới tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với tổng số 18.700 doanh nghiệp, đứng thứ hai là công ty TNHH 2 thành viên với 8.835 doanh nghiệp, công ty cổ phần là 5.654 doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân là 1.528 doanh nghiệp.

Chỉ riêng trong 4 tháng đầu năm 2016 tình hình đăng ký kinh doanh khởi sắc hơn rất nhiều so với năm 2015 và những năm trước đó. Hầu hết tất cả các vùng lãnh thổ, tình thành đều có nhiều doanh nghiệp thành lập mới. Khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 5.019 doanh nghiệp với tỷ lệ tăng nhiều nhất là 31,5%; khu vực Tây Nguyên tăng 24,6%, Đông Nam Bộ tăng 23,8%, Đồng bằng Sông Hồng tăng 21,4%;... Trong đó Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Hồng là những khu vực kinh tế đầu tàu nên số lượng thành lập doanh nghiệp mới đăng ký nhiều nhất trong tất cả các vùng.

Xét về lĩnh vực hoạt động trong thời điểm 4 tháng đầu năm này cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết mọi ngành nghề đều có xu hướng tăng nhanh như tài chính ngân hàng, bất động sản, y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, giáo dục… đều đang tăng mạnh.

Nhìn chung, tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời gian vừa qua đã có những chuyển biến tích cực, nhất là sau khi Luật doanh nghiệp mới có hiệu lực.