Trang chủ »

Tìm hiểu về quy trình kiểm định hệ thống lạnh

Tìm hiểu về quy trình kiểm định hệ thống lạnh
(Ngày đăng: 23-11-2017 10:49:22)
Hệ thống lạnh là thiết bị được sử dụng rất rộng rãi. Có nhiều loại hệ thống lạnh và được sử dụng với những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, việc kiểm định hệ thống lạnh luôn phải được thực hiện theo một quy tình nhất định được sử dụng trước đó.

Kiểm định hệ thống lạnh theo quy trình nào?

Hệ thống lạnh cũng được coi là một thiết bị được sử dụng trong công nghiệp. Vì vậy quy trình kiểm định nói chung vẫn gồm các bước tương tự như những thiết bị khác. Tuy nhiên việc tuân thủ quy trình là điều bắt buộc, và phải sử dụng những thiết bị hỗ trợ phù hợp để có thể thực hiện quá trình kiểm định hệ thống lạnh một cách chính xác và hiệu quả.

kiểm định hệ thống lạnh

Bước đầu tiên bao giờ cũng là kiểm tra hồ sơ và lý lịch của thiệt bị. Nhất là đối với loại thiết bị được phân thành nhiều loại như hệ thống lạnh. Hệ thống lạnh gồm có các loại là hệ thống lạnh trữ đông, hệ thống lạnh điều hòa không khí, hệ thống lạnh thực phẩm và hệ thống lạnh được sử dụng trong nhà máy nước đá. Hồ sơ lý lịch của mỗi loại thiết bị hệ thống lạnh khác nhau cũng có những đặc điểm khác nhau, có thể là về cấu tạo, cấu trúc các chi tiết máy, nguyên lý hoạt động,... hay những lưu ý khác nữa. Chính vị sự đa dạng đó mà bước kiểm tra hồ sơ lý lịch trong quá trình kiểm định hệ thống lạnh càng trở nên cần thiết và quan trọng hơn. Bước kiểm định này giúp nhà kiểm định có thể có những thông tin cần thiết nhất để đưa ra quyết định cho các bước kiểm định chính thức.

Các bước tiếp theo là kiểm định bên ngoài, bên trong, kiểm định kỹ thuật, kiểm định thử nghiệm, kiểm tra vận hành. Đây là các bước cơ bản và cũng rất quan trong trong việc đánh giá và kiểm định hệ thống lạnh. Người kiểm định sẽ dùng những thiết bị hỗ trợ để đo đạt và lấy những thông số kỹ thuật, sau đó so sánh với những thông số tiêu chuẩn. Dựa vào kết quả so sánh đó để đưa ra kết quả kiểm định cuối cùng, rằng hệ thống lạnh có đạt yêu cầu về an toàn trong hoạt động hay không.

Bước cuối cùng là xử lý kết quả và lập biên bản kiểm định. Tuy bước này trong quy trình thực hiện kiểm định hệ thống lạnhchỉ là bước hình thức, tuy nhiên bước này có vai trò rất quan trọng. Người bên phía công ty kiểm định sẽ cùng với người bên đơn vị chủ quản thảo luận và đưa ra sự thống nhất. Biên bản kiểm định do công ty kiểm định lập, nhưng phải được sự thông qua của cả 2 bên. Sau đó, biên bản được lập thành hai bản, mỗi bên sẽ giữ một bản.

Kiểm định hệ thống lạnh là rất cần thiết

Việc kiểm định hệ thống lạnh là một việc rất cần thiết. Hệ thống lạnh được sử dụng rộng rãi nhưng cũng không ít những tai nạn xảy ra liên quan đến sự vận hành của loại thiết bị này. Vì thế, kiểm định hệ thống lạnh để đảm bảo sự an toàn của thiết bị khi vận hành, cũng như đảm bảo sự an toàn của con người vậy.