dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Tiến hành cách ly khu vực kiểm định cần trục tháp như thế nào ?

Tiến hành cách ly khu vực kiểm định cần trục tháp như thế nào ?

Kiểm định cần trục tháp không chỉ cần quá trình kiểm định các bộ phận, thiết bị và quá trình vận hành của cần trục tháp mà cần phải chú ý đến cách ly khu vực kiểm định cần trục tháp với các khu vực đang tiến hành sản xuất, xây dựng để đảm bảo an toàn cho mọi người cũng như tránh hư tổn cơ sở hạ tầng.

Cách ly khu vực kiểm định cần trục tháp gồm:

Một trong những việc mà cơ quan kiểm định cần truc tháp cần phải tiến hành trước khi kiểm định đó là thông báo với đơn vị sử dụng về ngày tiến hành kiểm định cần trục tháp. Việc thông báo ngày kiểm định là một trong những yêu cầu bắt buộc để đơn vị sử dụng cần trục tháp có thể tiến hành đánh dấu khu vực cần cách ly một cách chính xác. Tránh tình trạng không để đến gần kề ngày kiểm định cần trục tháp cơ quan kiểm định mới thông báo dẫn đến đơn vị sử dụng không thể tiến hành chuẩn bị khu vực cách ly đúng tiêu chuẩn được.

kiểm định cần trục tháp

Một khu vực dành để cách ly phục vụ cho công tác kiểm định cầu trục tháp cần có sơ đồ thiết kế rõ ràng. Kích thước theo quy chuẩn pháp luật nhà nước ban hành vì vậy việc này đòi hỏi cơ quan thẩm định phải gửi bản vẽ kế hoạch xây dựng khu vực cách ly để đơn vị sử dụng cần trục tháp có thể dựa vào đó xây dựng thiết kể khu vực cách ly theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Việc chuẩn bị khu vực cách ly không thể giao cho đơn vị sử dụng cần trục tháp mà phải có sự phối hợp giữa cơ quan kiểm định và đơn vị sử dụng cần trục tháp vì vậy cơ quan kiểm định cần trục tháp cần cử kiểm định viên đến làm việc với đơn vị sử dụng, theo dõi quá trình xây dựng khu vực cách ly cũng như theo dõi khu vực cách ly đã đủ các biện pháp phòng hộ và kích thước theo yêu cầu hay chưa.

Một ngày trước khi tiến hành kiểm định cần trục tháp cơ quan kiểm định cần cử kiểm định viên đến xem xét lại khu vực cách ly đã đủ điều kiện an toàn, có phát sinh sai sót hay sự cố nào không. Đo đạc lại kích thước khu vực cách ly xem có đủ tiêu chuẩn hay chưa. Nếu kích thước khu vực cũng như hệ thống cách ly không đủ yêu cầu mà cơ quan kiểm định đã đưa ra thì có thể dừng ngay việc kiểm định cần trục tháp theo đúng quy định của pháp luật và cơ quan thẩm định sẽ không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nào cho đơn vị sử dụng cần trục tháp.

Kiểm tra hệ thống rào chắn phân cách khu vực cách ly và khu vực hoạt động sản xuất trước khi tiến hành kiểm định cần trục tháp. Hệ thống rào chắn là một phần rất quan trọng trong cấu trúc của một đơn vị cách ly, có thể quyết định đến chất lượng cũng như tính an toàn của quá trình cách ly. Nếu xây dưng hệ thống rào chắn không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì rất có thể dẫn đến việc gây ra các tai nạn lao động không mong muốn xảy ra.