dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá

Thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá

Muốn làm thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá không phải là điều đơn giản. Đây là một lĩnh vực có tính chất quyết định rất lớn đến thị trường. Vì thế, điều kiện và các thủ tục giấy tờ đối với việc thành lập này cũng khá khó khăn.Bạn cần phải lưu ý thật kỹ để đảm bảo có được sự chuẩn bị tốt nhất.

Mọi cá nhân, tổ chức khi muốn thành lập doanh nghiệp thường tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có thể đảm bảo là việc thành lập của mình được thuận lợi, hợp pháp nhất.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá

Trước khi bạn tìm hiểu về thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá thì bạn cần phải biết doanh nghiệp thẩm định giá là gì? Vai trò và nhiệm vụ của nó ra sao?

Doanh nghiệp thẩm định giá là gì?

Đây là loại hình doanh nghiệp có vai trò trong việc  điều tra và phân tích các hoạt động về tài chính cũng như các khoản nợ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp này còn có vai trò đánh giá các hoạt động hay các khoản nợ của công ty. Ngoài ra, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này còn đóng vai trò xác định giá trị hiện tại cũng như tiềm năng trong tương lai của doanh nghiệp khác.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp thẩm định giá

1. Điều kiện về loại hình doanh nghiệp

Để có thể làm thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá thì doanh nghiệp cần phải lựa chọn 1 trong 4 loại hình sau để thành lập bao gồm: công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH. Nếu doanh nghiệp lựa chọn 1 loại hình nào khác 4 loại trên thì sẽ không thể thành lập doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

2. Các điều kiện khác

Bên cạnh quy định về loại hình thành lập doanh nghiệp thì nếu muốn làm thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá bạn cần đáp ứng được các điều kiện sau:

- Thứ nhất là doanh nghiệp phải có 3 thẩm định viên đăng ký làm việc. 1 trong 3 thẩm định viên này phải là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

- Thứ hai là doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực thẩm định giá theo quy định của pháp luật và có xác nhận của cơ quan chức năng.

- Thứ ba là trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải đảm bảo giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá của doanh nghiệp mình không bị rách nát, tẩy xóa. Doanh nghiệp cũng không được cho mượn, cho thuê hay bán giấy chứng nhận này cho đơn vị khác.

- Thứ tư, bên cạnh các quy định riêng biệt này thì doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định chung trong luật thành lập doanh nghiệp mà pháp luật ban hành.

Có thể nói, việc làm thủ tục thành lập doanh nghiệp thẩm định giá sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều nếu bạn nắm rõ được các thông tin nêu trên và thực hiện nó một cách đầy đủ nhất.