Trang chủ »

Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần
(Ngày đăng: 14-08-2017 09:40:18)
Ngày nay, để thành lập cho riêng mình một doanh nghiệp là không khó. Nhưng để có thể làm một cách nhanh chóng cũng như tiết kiệm được chi phí, cũng như thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần thì lại là một điều khác đối với những ai có nhu cầu muốn có một công ty riêng cho bản thân cá nhân.

Thành lập công ty cổ phẩn đã đang và dự kiến sẽ là một trong những hình thức thành lập công ty được các tổ chức, các nhà đầu tư ưu tiên khi đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Hiện nay, có rất nhiều loại hình thành lập công ty như cổ phần, tư nhân, công ty TNHH một thành viên hay hai thành viên… cho dù thành lập công ty dưới hình thức nào đi chăng nữa thì tất các các doanh nghiệp cần phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh.

Thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Vậy những các nhân, tổ chức thành lập công ty cổ phần chắc chắn sẽ có cùng câu hỏi là thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần như thế nào? Đăng ký kinh doanh là thủ tục phải tiến hành để thành lập doanh nghiệp. Những người sáng lập doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tới Cơ quan đăng ký kinh doanh để được ghi nhận các vấn đề quan trọng của một doanh nghiệp.

Thành lập công ty cổ phần khác với các hình thức thành lập doanh nghiệp khác ở chổ công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế. Trong công ty cổ phần, các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu. Chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu.

Như vậy, cổ phiếu chính là một bằng chứng xác nhận quyền sở hữu của một cổ đông đối với một Công ty Cổ phần và cổ đông là người có cổ phần thể hiện bằng cổ phiếu. Công ty cổ phần là một trong loại hình công ty căn bản tồn tại trên thị trường và nhất là để niêm yết trên thị trường chứng khoán. Vậy để công ty cổ phần hoạt động các doanh nghiệp cần làm thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần bao gồm: Tên doanh nghiệp, trụ sở chính và thông tin chi nhánh, văn phòng đại diện nếu có, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, vốn đầu tư và tỉ lệ góp vốn, thông tin của các cổ đông sáng lập.

Như vậy, thủ tục đăng ký kinh doanh công ty cổ phần sẽ là một vấn để rất quan trọng nếu bạn có ý định thành lập loại hình doanh nghiệp này. Việc nắm rõ thông tin sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc thực hiện các thủ tục một cách nhanh chóng nhất.