dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thông xe vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Trung Quốc

Thông xe vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Trung Quốc

Tuyến đường vận tải quốc tế Việt Nam - Trung Quốc đã được thông qua, đây là bước phát triển tốt cho thị trường vận tải của nước ta.

Ngày 22-8, tại Cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc đã tổ chức lễ thông xe vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Trung Quốc, tuyến Hà Nội - Nam Ninh và Hà Nội - Thâm Quyến.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 22-11-1994; Nghị định thư sửa đổi Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định ký ngày 11-10-2011; Thỏa thuận về chế độ quản lý giấy phép vận tải quốc tế Việt Nam - Trung Quốc giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc ký ngày 30-5-2012.

vận tải đường biển

Việc thông xe tuyến vận tải quốc tế đường bộ Hà Nội - Nam Ninh và Hà Nội - Thâm Quyến qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan sẽ làm giảm thời gian chờ đợi và giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và lưu thông hàng hóa, thương mại giữa hai nước. Như vậy ngoài việc sử dụng vận tải đường biển hay vận tải hàng không cho việc vận chuyển hàng hóa quốc tế thì hiện nay đường bộ cũng được nằm trong những hình thức vận tải quốc tế được sử dụng nhiều.