dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là khi nào

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là khi nào

Với các doanh nghiệp có ký hợp đồng lao động chính thức với người lao động thì việc phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động là điều bắt buộc phải làm. Thế nhưng, việc thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi nào để đúng theo quy định thì không ít doanh nghiệp còn chưa nắm được.

Nếu không biết thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi nào thì doanh nghiệp có thể liên hệ đến các dịch vụ bảo hiểm xã hội để được tư vấn thông tin cụ thể theo quy định của luật bảo hiểm xã hội hoặc tìm hiểu thông tin qua bài viết sau để biết thêm chi tiết.

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là khi nào

Đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp cần phải biết được là việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đúng thời gian quy định là điều cần thiết để có thể đảm bảo thực hiện đúng quy định, tránh bị xử phạt không đáng.  Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp có thể thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo hai hình thức là đóng hàng tháng và đóng theo kỳ

Thời gian đóng hàng tháng

Đối với trường hợp doanh nghiệp chọn đóng bảo hiểm xã hội theo hàng tháng thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thì doanh nghiệp phải hoàn tất các khoản đóng nộp bảo hiểm xã hội lên cơ quan bảo hiểm xã hội để tránh bị xử phạt do đóng trễ hay không đóng.

Thời gian đóng hàng kỳ

Nếu doanh nghiệp đủ điều kiện để có thể tham gia bảo hiểm xã hội theo kỳ thì hiện nay, một năm doanh nghiệp phải đóng 2 kỳ, mỗi kỳ là 06 tháng. Thông thường thì việc đóng bảo hiểm xã hội theo kỳ sẽ áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc ngành lâm nghiệp, ngư nghiệp, nông nghiệp tiến hành trả lương cho công nhân theo kỳ. Với hình thức đóng bảo hiểm xã hội này thì doanh nghiệp sẽ phải đóng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ đóng bảo hiểm xã hội đó.

Riêng đối với trường hợp như các hộ kinh doanh thì tùy theo điều kiện kinh tế của mình mà có thể lựa chọn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo kỳ hay theo tháng để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định mà pháp luật ban hành.

Trong trường hợp doanh nghiệp đến thời hạn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động mà cố tình đóng trễ hay không đóng thì cơ quan chức năng sẽ có hình thức xử phạt thích đáng. Ngoài việc phải đóng số tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng thì doanh nghiệp sẽ còn chịu phạt tiền lãi của số tiền chưa đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu từ từ quỹ bảo hiểm xã hội trong năm.

Như vậy thì việc thực hiện đúng thời gian đóng bảo hiểm xã hội là cách tốt nhất để doanh nghiệp có thể thực hiện các công việc liên quan đến bảo hiểm xã hội một cách chính xác và hợp lệ nhất.