dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Thành lập công ty cổ phần tập đoàn

Hiện nay, xu hướng thành lập công ty cổ phần tập đoàn đang tăng nhanh.Nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn việc thành lập loại hình này để có thể phát triển quy mô kinh doanh một cách hiệu quả nhất.

Một điều  dễ nhận thất là thời gian gần đây, dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang dần được nhiều người tin tưởng lựa chọn ngày càng nhiều hơn. Nó luôn mang đến cho mọi người sự yên tâm khi lựa chọn.

Thành lập công ty cổ phần tập đoàn

Để biết vì sao việc thành lập công ty cổ phần tập đoàn đang được nhiều người ưu ái đến vậy thì bạn phải biết được công ty cổ phần tập đoàn là gì ? Đây là một loại hình công ty mà có  pháp nhân là trách nhiệm hữu hạn. Nó không phụ thuộc vào chủ thể thành lập. Ngoài ra thì nó  cũng không bị bó hẹp trong một phạm vi kinh doanh nào mà nó thu hút sự đầu tư của mọi nhà đầu tư huộc mọi thành phần kinh tế.

Tập đoàn kinh tế được tạo thành từ tổ hợp kinh doanh có từ hai cấp doanh nghiệp trở lên với hình thức công ty mẹ - công ty con. Với mô hình kinh doanh này thì có thể nói là tập đoàn kinh tế không có tư cách pháp nhân. Hơn thế nữa thì thành lập công ty cổ phần tập đoàn  cũng không phải đăng ký kinh doanh và mọi tổ chức hoạt động của tập đoàn sẽ do các công ty lập thành tập tự thỏa thuận  để đưa ra quyết định cho tập đoàn mình.

Quyền và nghĩa vụ của công ty mẹ đối với công ty c

Về quyền hạn

Thực tế thì quyền của công ty mẹ không cố định đối với công ty con. Công ty mẹ có thể có quyền với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con bởi nó còn tùy vào loại hình pháp lý của công ty con được quy định  bởi công ty mẹ .

Về trách nhiệm

Khi lựa chọn thành lập công ty cổ phần tập đoàn thì trách nhiệm của công ty mẹ cũng có sự khác biệt so với hình thức công ty khác. Công ty mẹ sẽ chịu trách nhiệm về các thiệt hại khi thực hiện những chủ trương  hay chính sách hoạt động vượt quá quyền hạn của mình trong mới quan hệ với công ty con . Hay như trường hợp công ty mẹ buộc công ty  con phải thực hiện những hoạt động kinh doanh trái với quy định kinh doanh bình thường hay như chỉ định công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh nhưng không sinh lời , gây thiệt hại cho công ty con và cũng không thực hiện đền bù hợp lý cho công ty con trong năm tài chính.

Như vậy, việc thành lập công ty cổ phần tập đoàn không phải là quá mới mẻ nhưng nó cũng còn có nhiều vấn đề mà doanh nghiệp cần phải lưu ý khi tiến hành thực hiện việc thành lập loại hình công ty này.