dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • So sánh thủ tục thành lập doanh nghiệp 2005 và những luật trước đó

So sánh thủ tục thành lập doanh nghiệp 2005 và những luật trước đó

Nếu đem so sánh thủ tục thành lập doanh nghiệp 2005 với những điều luật ban hành trước đó như luật doanh nghiệp 1990, luật doanh nghiệp 1999 thì chúng ta có thể thấy là Chính phủ đã có nhiều thay đổi trong việc quản lý thành lập doanh nghiệp để phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc chuẩn bị và thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh thì sao bạn không liên hệ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự giúp đỡ một cách chính xác nhất.

So sánh thủ tục thành lập doanh nghiệp 2005 và những luật trước đó

Thực tế hiện nay, nếu chúng ta đem so sánh thủ tục thành lập doanh nghiệp 2005 với các luật doanh nghiệp được ban hành trong các năm 1990 hay 1999 thì chúng ta có thể nhận thấy những khác biệt rõ nét trong cách quản lý đăng ký kinh doanh mà Chính Phủ ban hành. Cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông tin ngay sau đây nhé.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp

Qua mỗi điều luật được ban hành theo các năm thì điều kiện thành lập doanh nghiệp cũng có những thay đổi mang tính tích cực hơn trước như:

- Luật doanh nghiệp 1990 quy định là cá nhân muốn thành lập công ty phải đủ từ 18 tuổi trở lên còn tổ chức muốn thành lập công ty thì  phải có tư cách pháp nhân thuộc các thành phần kinh tế hay tổ chức xã hội.

- Luật doanh nghiệp 1999 quy định là tất cả mọi cá nhân đều có quyền thành lập doanh nghiệp, trừ những đối tượng bị cấp thành lập doanh nghiệp.

- Luật doanh nghiệp 2005 quy định moi cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có quyền thành lập doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ điều kiện mà pháp luật ban hành về việc thành lập doanh nghiệp.

Như vậy, có thể thấy là khi so sánh thủ tục thành lập doanh nghiệp 2005 với cá luật doanh nghiệp  1990 và luật doanh nghiệp 1999 thì một điều dễ nhận thấy nhất chính là luật doanh nghiệp 2005 đã có sự quản lý một cách chặt chẽ hơn. Luật này đã nêu rõ đối tượng có quyền tham gia thành lập doanh nghiệp là đối tượng nào và có sự thông tin cụ thể hơn so với các luật doanh nghiệp được ban hành trước đó.  Nó đã thể hiện được sự quản lý một cách thức thời của Chính phủ khi đất nước đang trong thời kỳ mở cửa hội nhập thì các điều kiện thành lập doanh nghiệp cũng cần được ban hành một cách cụ thể và rõ ràng và chính xác hơn giúp các doanh nghiệp dễ dàng thực hiện đúng những gì mà luật pháp ban hành.

Trên đây là những so sánh thủ tục thành lập doanh nghiệp 2005 với các luật doanh nghiệp trước đó. Chúng tôi hy vọng là những thông tin trên sẽ giúp bạn có thể nắm rõ những thay đổi trong điều kiện thành lập qua các luật doanh nghiệp của từng thời kỳ khác nhau một cách cụ thể nhất.