dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • So sánh công tác kiểm định an toàn và hiệu chuẩn

So sánh công tác kiểm định an toàn và hiệu chuẩn

Kiểm định an toàn và hiệu chuẩn là hai công tác quan trọng trong nhiều ngành nghề lĩnh vực, mặc dù nó hoàn toàn khác biệt tuy nhiên nhiều người vẫn còn nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Vậy hiệu chuẩn và kiểm định an toàn khác nhau thế nào?

Để kiểm tra máy móc thiết bị công nghiệp thì người ta thường sử dụng hai phương pháp đó là kiểm định và hiệu chuẩn. Hai phương pháp này có những điểm gì giống và khác nhau, hãy cùng tìm hiểu.

Trước tiên nói về điểm giống nhau, bản chất về quy trình kỹ thuật giữa kiểm định và hiệu chuẩn là thực hiện đo đạc để so sánh với kết quả chuẩn theo quy định. Việc thực hiện đo đạc để tính toán các thông số của máy móc thiết bị là như nhau ở cả hai hình thức hiệu chuẩn và kiểm định.

Còn về những điểm khác nhau. Kiểm định và việc thực hiện đo đạc và đánh giá kết quả xem máy móc thiết bị đó có phù hợp với tiêu chuẩn và quy định được cơ quan có thẩm quyền ban hành hay không. Sau đó, kết quả được gửi cho cơ quan nhà nước để được xác nhận là thiết bị đó đạt chuẩn hay không. Nếu đạt thì thiết bị đó được phép sử dụng còn không thì phải sửa chữa, khắc phục lỗi hoặc trong những trường hợp quá nặng thì sẽ tước giấy phép sử dụng của các thiết bị này. Những máy móc thiết bị sẽ bắt buộc phải kiểm định nếu có trong danh sách các thiết bị bắt buộc kiểm định theo quy định nhà nước đặt ra. Quy trình kiểm định cũng được thực hiện theo đúng quy định. Ngoài ra còn có quy trình kiểm định an toàn, quá trình kiểm định này sử dụng để kiểm định các thiết bị cực kỳ nguy hiểm như nồi hơi, thang máy, thang cuốn, xe nâng để xác định xem thiết bị có đủ đảm bảo an toàn khi làm việc hay không. Còn hiệu chuẩn là thực hiện tính toán sau đó so sánh kết quả với giá trị tương ứng ban đầu của thiết bị để đánh giá sự sai khác trong quá trình sử dụng. Hiệu chuẩn không phải là hoạt động bắt buộc mà do công ty hay xí nghiệp tự nguyện thực hiện. Nếu công ty đó đủ điều kiện thì có thể tự hiệu chuẩn hoặc thuê các cơ sở bên ngoài có đủ trang thiết bị để thực hiện. Sau khi hiệu chuẩn thì thiết bị sẽ được dán tem hiệu chuẩn để xác nhận.