dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Sáp nhập doanh nghiệp

Trong xu thế toàn cầu hóa, hiện đại hóa đất nước, các doanh nghiệp hoạt động riêng lẻ phải cạnh tranh rất nhiều mới có thể tồn tại được. Bên cạnh đó, khong ít các doanh nghiệp sau thời gian hoạt động đã sáp nhập lại với nhau gọi là sáp nhập doanh nghiệp.

 Trên đà phát triển đó, có rất nhiều doanh nghiệp được ra đời và ngày càng có tầm ảnh hưởng trong nước và có những doanh nghiệp còn vươn xa trên thế giới. Để những doanh nghiệp đó ra dời, chúng ta không thể không nhắc đến tầm quan trọng của những dịch vụ thành lập doanh nghiệp hiện nay.

Sáp nhập doanh nghiệp

Theo luật DN số 68/2014/QH13 ( Luật doanh nghiệp 2014)  cung cấp cho bạn 5 hình thức tổ chức lại doanh nghiệp đó là chia, tách doanh nghiệp, hợp nhập, sáp nhập doanh nghiệp và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Sáp nhập doanh nghiệp là hình thức diễn ra phổ biển trên thế giới. Ở tại Việt Nam sát nhập doanh nghiệp thường diễn ra giữa các ngân hàng nhỏ với nhau hoặc giữa các công ty, tập đoàn kinh tế đó là việc một hoặc một số công ty cùng loại có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Có rất nhiều trường hợp hiếu sai về sát nhập, mua bán và hợp nhất. Sáp nhập là giao dịch trong đó một hoặc một số doanh nghiệp từ bỏ pháp nhân của mình để gia nhập vào một doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Sau khi việc sáp nhập hoàn thành doanh nghiệp bị sáp nhập sẽ chấm dứt sự tồn tại của mình. Sáp nhập theo nghĩa rộng ngoài định nghĩa theo nghĩa hẹp còn bao gồm cả việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của các doanh nghiệp trước sáp nhập (sáp nhập theo nghĩa rộng bao gồm cả hợp nhất.

Sau khi sáp nhập đồng nghĩa với việc chấm dứt sự tồn tại của các công ty bị sáp nhập và giữ nguyên sự tồn tại của công ty nhận sáp nhập. Khi một công ty bị sáp nhập quyết định sát nhập với một công ty khác đồng nghĩa với việc công ty nhận sáp có quyền quyết định mọi tài sản của công ty bị sáp nhập, và công ty nhận sáp nhập chịu toàn bộ trách nhiệm và phải làm lại thay đổi thủ tục đăng ký kinh doanh.

Sáp nhập doanh nghiệp là một hình thức không còn xa lạ trong nền kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, nếu không nắm rõ các thông tin mà pháp luật ban hành  khi làm thủ tục này thì rất dễ vi phạm các quy định của pháp luật.