dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Quy định luật đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Quy định luật đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Luật đăng ký kinh doanh hộ cá thể theo nghị định số 43/2010 quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp, tại điều thứ 52 có ghi rõ cá nhân, nhóm cá nhân hay người đại diện hộ gia đình gửi đơn đề nghị đăng ký hộ kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận / huyện nơi kinh doanh

Hiện nay, doanh nghiệp muốn đăng ký kinh doanh hộ cá thể đúng quy định là một điều rất khó khăn. Đó là lý do mà nhiều người đã lựa chọn giải pháp một cách nhanh chóng và suôn sẻ nhất là tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ. Đây là dịch vụ mang lại cho các doanh nghiệp sự tiện lợi, nhanh gọn và cũng rất ưu đãi.

Luật đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Theo luật đăng ký kinh doanh hộ cá thể, hộ kinh doanh cá thể dành cho các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, quy mô gia đình. Hộ kinh doanh chỉ được đăng ký tại một điểm kinh doanh nhất định, không thể mở thêm chi nhánh, do quy mô nhỏ nên chỉ được sử dụng 10 lao động thường xuyên; với những hộ kinh doanh có sử dụng hơn 10 lao động bắt buộc phải đăng ký kinh doanh theo hình thức doanh nghiệp. Hộ kinh doanh không có con dấu và phải chịu trách nhiệm nợ bằng toàn bộ tài sản hiện hữu.

Các ngành nghề không cần phải đăng ký kinh doanh hộ cá thể là các hộ gia đình làm nông sản, lâm sản, đánh bắt thủy hải sản hay làm muối, dịch vụ có thu nhập thấp, hàng rong hay quà vặt thì không cần phải đăng ký với nhà nước. Còn lại, các cửa hàng kinh doanh nhỏ đều phải đăng ký.

Thêm một tin vui cho các hộ kinh doanh đó là luật đăng ký kinh doanh hộ cá thể đã bãi bỏ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với những hộ kinh doanh gia đình, hộ kinh doanh cá nhân và chỉ thu thuế thu nhập cá nhân. Đối tượng nộp thuế là người đứng tên trong giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể, không cần biết là trong hộ gia đình có tham gia bao nhiêu người. (theo thông tư số 84/2008/TT-BTC được ban hành vào ngày 30/09/2008.)

Mức thuế phải chịu từ thu nhập kinh doanh của cá nhân được tính bằng doanh thu trừ đi tất cả các chi phí hợp lý có liên quan trực tiếp đến việc tạo ra thu nhập. Trong đó chi phí hợp lý bao gồm tiền lương nhân viên, tiền công, thù lao và những chi phí chi trả khác trong quá trình sản xuất hay buôn bán, chi phí nguyên vật liệu, khấu hao tài sản,…  Việc xác định doanh thu – chi phí theo luật đăng ký kinh doanh hộ cá thể cho hộ kinh doanh có nhiều người tham gia kinh doanh thì được xác định theo 1 trong 3 phương pháp sau:

+ Phân chia theo tỉ lệ góp vốn của từng cá nhân được ghi trong đăng ký kinh doanh

+ Phân chia theo thỏa thuận của các cá nhân tham gia kinh doanh, có hợp đồng và chữ ký xác nhận của các bên.

+ Cách tính cuối cùng là xác định theo bình quân đầu người, cách này chỉ được dùng trong trường hợp đăng ký kinh doanh không ghi rõ tỉ lệ góp vốn, và không đưa ra được một thỏa thuận cụ thể nào cho các bên.