dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Phân biệt bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện

Phân biệt bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện

Để có thể có được những thông tin cơ bản nhất về bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chúng ta sẽ cùng phân tích rõ các thông tin đó ngay sau đây để có thể biết thêm chi tiết.

Với nhu cầu tham gia BHXH nhiều như hiện nay thì nhiều người đã lựa chọn tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội để được tư vấn và giải đáp các thông tin liên quan một cách cụ thể và chính xác nhất. Từ đó có thể thực hiện thủ tục một cách hợp pháp.

Phân biệt bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện

Nếu bạn đang phân vân không biết bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện khác nhau như thế nào thì bài viết sau đây sẽ mang đến cho bạn những thông tin cơ bản nhất mà bạn cần phải biết.

  Khái niệm

Theo luật BHXH ban hành thì bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định như sau:

- Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội có đối tượng tham gia là người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia. Loại bảo hiểm này là do Nhà nước tổ chức.

- Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội có đối tượng tham gia là mọi cá nhân không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. BHXH tự nguyện sẽ do Nhà nước tổ chức. Đối với loại hình bảo hiểm này thì người tham gia bảo hiểm sẽ được tự mình lựa chọn mức đóng cũng như lựa chọn phương thức đóng phù hợp với điều kiện kinh tế của mình .

Thực tế thì cả  bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc đều là bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức . Cả hai loại bảo hiểm này chỉ khác nhau ở đối tượng tham gia và quy định về mức đóng và phương thức đóng BHXH mà thôi .

Đối tượng tham gia BHXH:

Theo quy định thì người tham gia bảo hiểm bắt buộc là những người lao động  đang làm việc theo hợp đồng lao động tại các công ty, cơ quan. Ngoài ra thì đối tượng của loại bảo hiểm này còn là người sử dụng lao động, cán bộ, công chức, viên chức, quân nhân,… . Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì người tham gia là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi và ngoài ra thì những đối tượng này không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm bắt buộc.

Chế độ được hưởng

- Đối với bảo hiểm bắt buộc thì khi tham gia, người tham gia BHXH sẽ được hưởng các chế độ như : Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Thai sản; Ốm đau;Hưu trí và tử tuất.

- Đối với bảo  hiểm xã hội tự nguyện thì người tham gia chỉ được hưởng chế độ Hưu trí và tử tuất. Ngoài ra khi đang hưởng chế độ hưu trí sẽ được hưởng thêm chế độ BHYT nữa.

Như vậy, trên đây là những thông tin cơ bản để bạn có thể phân biệt sựu khác nhau giữa bảo hiểm xã hội bắt buộc với bảo hiểm tự nguyện. Từ đó bạn có thể lựa chọn tham gia BHXH cho phù hợp.