dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Những Thủ Tục Sau Khi Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp Từ Công Ty TNHH Sang Công Ty Cổ Phần

Những Thủ Tục Sau Khi Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp Từ Công Ty TNHH Sang Công Ty Cổ Phần

Thủ tục sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần là vấn đề khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn và không biết cần phải bắt đầu từ thủ tục nào.

Vấn đề về việc hoàn tất thủ tục sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đang được các Dịch vụ thành lập doanh nghiệp thực hiện một cách nhanh chóng và rất gọn gàng từ việc chuẩn bị hồ sơ cho tới các thủ tục pháp lý khác. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn để này ngay sau đây nhé.

Sau khi nội bộ công ty đi đến thống nhất việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và lựa chọn được loại hình mà doanh nghiệp cần chuyển là gì thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

thủ tục sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 Việc tiến hành các thủ tục sau chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ , thủ tục pháp lý để hoàn tất hồ sơ chuyển đổi. Theo quy định của pháp luật, hồ sơ bao gồm:
-  Mẫu đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp
-   Bản quyết định thống nhất chuyển đổi do người đại diện cao nhất của công ty ký.
-   Bản sao biên bản họp nội bộ công ty có chữ ký của các thành viên tham gia.
-   Bản điều lệ của công ty mới là công ty cổ phần. Trong bản điều lệ phải có chữ ký của các thành viên tham gia góp vốn sáng lập công ty.
-   Danh sách các thành viên tham gia thành lập công ty và bản sao công chứng giấy tờ cá nhân của các thành viên.
-   Hợp đồng hoặc biên bản chứng minh việc góp vốn hoặc chuyển nhượng vốn công ty.
-  Giấy phép kinh doanh của công ty cũ là công ty trách nhiệm hữu hạn.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ và tiến hành đăng ký chuyển đổi xong thì thủ tục sau khi chuyển đổi doanh nghiệp mà doanh nghiệp cần hoàn thành là thực hiện việc xin cấp đổi lại con dấu của công ty cổ phần . Mặt khác, doanh nghiệp phải thông báo việc chuyển đổi của mình tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý công ty .Khi tiến hành xong thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và thông báo đến cơ quan thuế thì các tài sản và hàng hóa từ công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ chuyển sang công ty cổ phần. Tuy nhiên, các khoản nợ mà công ty trách nhiệm hữu hạn trước chưa thanh toán thì chủ doanh nghiêp trách nhiệm hữu hạn phải cam kết thanh toán hết khi đến hạn thanh toán . Các cổ đông trong công ty cổ phần mới sẽ phải cam kết việc thực hiện các hợp đồng được ký trước đây của công ty trách nhiệm hữu hạn cũng như tiếp tục sử dụng lao động của công ty.

Việc thực hiện các thủ tục sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần là công việc quan trọng và cần thiết mà các chủ doanh nghiệp cần làm để doanh nghiệp mới ra đời có sự đồng ý của pháp luật và các cơ quan chức năng.