dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Những thông tin cần biết về sửa hóa đơn điện tử

Những thông tin cần biết về sửa hóa đơn điện tử

Như chúng ta đã biết hóa đơn là một giấy tờ pháp lý không được phép chỉnh sửa hay thay đổi thông tin. Thế nhưng, đối với việc sửa hóa đơn điện tử thì pháp luật cũng có một số quy định về điều kiện chỉnh sửa cũng như hình thức xử phạt đối với các trường hợp vi phạm.

Không phải là khi sử dụng hóa đơn điện tử thì sẽ  không có sai sót xảy ra. Vì thế, khi mọi người nắm rõ các quy định về việc sửa đổi đối với hóa đơn điện tử thì sẽ tránh được những phiến phức về sau.

Những thông tin cần biết về sửa hóa đơn điện tử

Có một số trường hợp quy định về việc sửa hóa đơn điện tử mà các doanh nghiệp cần phải lưu ý để có thể đảm bảo là việc thực hiện chỉnh sửa thông tin trên hóa đơn được cho là hợp lệ.

1. Với trường hợp hóa đơn có sai sót nhưng đã gửi cho bên mua và bên mua đã thực hiện sử dụng hóa đơn đó để kê khai thuế

Đối với trường họp này thì bên bán cần phải tiến hành lập văn bản thỏa thuận. Trong văn bản này bắt buộc phải có chữ ký điện tử của bên bán và bên mua nêu rõ những sai sót trong hóa đơn. Sau đó thì bên bán thực hiện việc lập  hóa đơn điện tử mới điều chỉnh lại những sai sót đó. Lưu ý là hóa đơn lập sau này phải ghi rõ thông tin thay đổi là gì, thay đổi như thế nào... Việc lập hóa đơn điều chỉnh sẽ phải do cả bân bán và bên mua cùng kê khai và không được ghi số âm trong hóa đơn điều chỉnh.

2.  Đối với trường hợp hóa đơn có sai sót nhưng đã gửi cho bên mua và bên mua chưa thực hiện sử dụng hóa đơn đó để kê khai thuế

Đối với trường hợp này thì sau khi có sự đồng ý của 02 bên thì hóa đơn được lập sẽ bị hủy trong thời gian thỏa thuận của 02 bên. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là mặc dù hóa đơn được hủy nhưng nó vẫn phải được lưu giữ lại để khi cơ quan chức năng điều tra có căn cứ xem xét. Sau khi hủy hóa đơn sai sót thì bên bán lập lại hóa đơn mới và phải có thông tin ghi rõ là “hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số...”theo đúng quy định được ban hành.

Theo quy định của pháp luật thì đối với các trường hợp vi phạm khi sửa hóa đơn điện tử không đúng quy định thì tùy theo mức độ nặng , nhẹ khác nhau mà cơ quan chức năng sẽ có hình thức xử phạt hành chính khác nhau đối với doanh nghiệp. Thông thường thì mức phạt sẽ từ 2.000.000 đến 50.000.000 đồng.

Nói tóm lại thì việc sửa hóa đơn điện tử là điều bất đắc dĩ mà doanh nghiệp cần phải làm vì nó kéo theo những vấn đề liên quan khá phức tạp. Vì thế, trong quá trình thực hiện lập hóa đơn thì doanh nghiệp phải lưu ý để tránh những sai sót về sau.