dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Những thách thức lớn của TTTH Đường sắt miền Trung

Những thách thức lớn của TTTH Đường sắt miền Trung

Năm 2012 là năm được dự báo kinh tế đất nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ngành Đường sắt một mặt chung tay cùng cả nước thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, mặt khác tập trung thực hiện tốt mục tiêu của năm và giai đoạn 2011- 2015 là “Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển ĐSVN bền vững và từng bước hiện đại”.

Sau 1 năm hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt miền Trung (HT TTTH ĐSMT) chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV, Công ty vẫn đang tiếp tục gặp nhiều khó khăn và thách thức. Nguồn vốn cho bảo trì TTTH chưa được đầu tư đúng mức nên kết cấu hạ tầng vẫn trong tình trạng lạc hậu, không đồng bộ, đã vậy thiên tai bão lũ luôn diễn biến phức tạp, khó lường.

Song, vượt lên khó khăn, toàn thể CBCNVC- LĐ TTTH ĐSMT đã biết cách xoay chuyển tình thế, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của toàn Ngành.

Năm 2011, tính chung về kế hoạch sửa chữa thường xuyên và sản xuất kinh doanh ngoài sản xuất chính đạt giá trị sản lượng gần 56 tỷ đồng, tăng 17,6% so với năm 2010; thu nhập bình quân đạt 4.370.000 đồng/người/tháng, tăng 13,27% so với năm 2010. Công ty đặt mục tiêu năm 2012 phải phấn đấu đạt mức tăng trưởng sản lượng từ 10% trở lên. Thu nhập bình quân cũng tăng 10% trở lên.

Doanh thu ngoài sản xuất chính đạt 15% trở lên so với sửa chữa thường xuyên. Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Nguyễn Văn Ngồ cho biết, công tác an toàn chạy tàu, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trên đường dây HT TTTH. Nhiệm vụ khó khăn là vậy, nhưng CBCNVC- LĐ của Công ty đã đoàn kết thống nhất, quyết tâm phấn đấu không để xảy ra tai nạn chạy tàu do chủ quan, không có giờ chậm tàu và hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm trở ngại chạy tàu.

Độ hoạt động ổn định của hệ thống đường ngang cảnh báo tự động đạt 99,9%. Phấn đấu đạt chất lượng sản phẩm TTTH là 98,5%, trong đó chất lượng duy tu TTTH đạt 98%, hiệu suất khai thác thiết bị đạt 99%. Không để xảy ra tai nạn lao động nặng, giảm thấp nhất tai nạn lao động nhẹ, đảm bảo an ninh trật tự từ hệ thống chủ quản đến các trung tâm, xí nghiệp trực thuộc trải dọc chiều dài suốt 7 tỉnh miền Trung từ Quảng Bình vào đến Bình Định.

Có được quyết tâm trên là dựa trên cơ sở của năm 2011 về các chỉ tiêu kỹ thuật đều đạt loại tốt. Do vậy, các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2012 của Công ty đến các Trung tâm TTTH ĐSMT là phải xây dựng kế hoạch năm, đảm bảo đủ thủ tục để thanh toán khối lượng sửa chữa thường xuyên định kỳ kịp thời; Triển khai lập hồ sơ phương án giá sửa chữa thường xuyên, các công trình khẩn cấp theo kế hoạch và tổ chức thực hiện sớm, nhất là các công trình phục vụ phòng chống lụt bão và an toàn chạy tàu. Mở rộng và đẩy mạnh các hình thức hoạt động SXKD ngoài sản xuất chính.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Hữu Thanh cho biết, năm nay Công ty sẽ hoàn thiện các tài liệu kỹ thuật, quy định về nguyên lý, bảo trì thiết bị nằm trong hệ thống tài liệu ISO 9001: 2008 và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Xây dựng chương trình khoa học công nghệ, chú trọng thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu sản xuất và quản lý.

Tăng cường kiểm tra đột xuất và xem đó là một trong những yêu cầu chính để đánh giá và nghiệm thu chất lượng sửa chữa thường xuyên. Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, duy tu định kỳ thiết bị TTTH. Đặc biệt là xây dựng phương án rút ngắn thời gian chạy tàu hành trình 28 giờ theo đúng kế hoạch của ĐSVN.