dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Nguyên tắc áp dụng cho thành lập doanh nghiệp

Nguyên tắc áp dụng cho thành lập doanh nghiệp

Có những nguyên tắc được áp dụng riêng cho việc thành lập doanh nghiệp. Những nguyê tắc này được quy định cụ thể tại những quy định của pháp luật.

 

Nguyên tắc là một trong những từ được hiểu với định nghĩa là việc phải làm đúng, thực hiện đúng theo đó, không được trái nguyên tắc. Trong kinh doanh, thành lập doanh nghiệp nguyên tắc vừa thể hiện tính trách nhiệm trong kinh doanh vừa là yếu tố quyết định đến tính chất của công việc cũng như giá trị đạo đức của người làm kinh doanh.

Những nguyên tắc này đươc quy định tại Nghị định 43 của Chính phủ năm 2010. Bộ nguyên tắc này được tóm gọn trong  4 nguyên tắc cơ bản:

Nguyên tắc thứ nhất, người thành lập công ty cần phải tự kê khai hồ sơ đăng kí doanh nghiệp, và đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp của những thông tin được kê khai trong hồ sơ đăng kí kinh doanh.

Nguyên tắc thứ hai, cơ quan đăng kí kinh doanh đồng thời phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng kí doanh nghiệp, tuy nhiên sẽ không chịu trách nhiệm về những vi phạm trước và sau khi doanh nghiệp đăng kí kinh doanh.

Nguyên tắc thứ ba, khi trong công ty, doanh nghiệp xảy ra các tranh chấp thì cơ quan đăng kí kinh doanh không có quyền can thiệp để xử lý các tranh chấp. Đồng thời việc này là vô cùng hiệu quả khi thông tin đăng kí là một trong những yếu tố quyết định đến tính chất doanh nghiệp. Việc tranh chấp về cổ phần hoặc các tài sản khác trong doanh nghiệp sẽ được xử lý bởi nội bộ doanh nghiệp hoặc tòa án pháp lý.

Nguyên tắc cuối cùng chính là các quy định về tính cưỡng chế, quyết định tính chất của doanh nghiệp về các quyết định hành chính liên quan đến doanh nghiệp, mã số thuế doanh nghiệp sẽ được giải quyết theo luật quản lý thuế doanh nghiệp.

Nắm được những nguyên tắc trên khi thành lập doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp sẽ có được những thông tin về quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của mình trong suốt quá trình đăng kí kinh doanh.