Trang chủ »

Nên thành lập công ty hay doanh nghiệp tư nhân

Nên thành lập công ty hay doanh nghiệp tư nhân
(Ngày đăng: 25-10-2017 13:12:54)
Trước khi bắt tay vào công việc kinh doanh thì rất nhiều người đã tự hỏi không biết là nên thành lập công ty hay doanh nghiệp tư nhân để có thể có được hiệu quả kinh doanh tốt nhất và thuận lợi nhất. Đây là điều không đơn giản để có thể lựa chọn được.

Khi tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp thì hầu hết mọi người đều mong muốn có được sự giúp đỡ để hoàn thành các thủ tục đăng ký kinh doanh một cách hợp pháp và nhanh chóng nhất.

Nên thành lập công ty hay doanh nghiệp tư nhân

Thực tế thì việc nên thành lập công ty hay doanh nghiệp tư nhân sẽ không đơn giản để trả lời. Nếu bạn muốn có lựa chọn chính xác và phù hợp nhất thì bạn nên tìm hiểu xem những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của bạn.

1. Điều kiện kinh tế

Nếu bạn là người có tiềm lực kinh tế và có thể tự mình xoay hồi vốn bằng nhiều cách khác nhau thì bạn có thể chọn thành lập doanh nghiệp tư nhân để tự chủ trong hoạt động kinh doanh  của mình. Nhưng, nếu tiềm lực kinh tế của bạn không mạnh hay bạn không có nhiều khả năng để huy động vốn thì việc lựa chọn các loại hình công ty khác như công ty TNHH hay công ty cổ phần sẽ thích hợp hơn nhiều đấy.

2. Điều kiện về nhân lực

Với các loại hình công ty như công ty cổ phần, công ty TNHH 02 thành viên trở lên thì sẽ yêu cầu thành  viên /cổ đông sáng lập công ty ít nhất là 02 thành viên với công ty TNHH và 03 cổ đông với công ty cổ phần. Tuy nhiên, việc kinh doanh muốn thuận lợi thì bạn cần tìm được người có chung chí hướng, chung quan điểm kinh doanh để tránh những xích mích về sau. Nếu không đáp ứng được yêu cầu này thì bạn nên thành lập doanh nghiệp tư nhân để tự mình quyết định mọi vấn đề trong kinh doanh được tốt nhất.

3. Vấn đề trách nhiêm

Quyết định nên thành lập công ty hay doanh nghiệp tư nhân là điều rất quan trọng bởi trách nhiệm của hai loại hình này khác nhau hoàn toàn. Với doanh nghiệp tư nhân thì người chủ doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm vô hạn với công ty. Như vậy thì lợi nhuận kinh doanh sau thuế do 01 mình chủ doanh nghiệp hưởng thì tất cả các trách nhiệm về tài sản và khoản nợ cũng đều do chủ doanh nghiệp chịu trách  nhiêm bằng tất cả tài sản mình có. Nhưng với các loại  hình công ty khác thì chỉ có trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp và lợi nhuận kinh doanh cũng sẽ chia theo số vốn góp vào  công ty.

Có thể thấy là việc nên thành lập công ty hay doanh nghiệp tư nhân là do bạn có sự suy xét đến các yếu tố trên đế có thể có sự lựa chọn một cách tốt nhất và chính xác nhất đối với con đường kinh doanh của mình.