Trang chủ »

Nên thành lập công ty cổ phần 2015 hay công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Nên thành lập công ty cổ phần 2015 hay công ty TNHH 2 thành viên trở lên
(Ngày đăng: 20-04-2018 11:46:21)
Nhiều người băn khoăn trước quyết định nên chọn thành lập công ty cổ phần 2015 hay là thành lập công ty TNHH 2 thành viên để có sự thuận lợi nhất trong công việc kinh doanh sau này của mình. Vấn đề này mặc dù không khó để trả lời nhưng nó cũng không dễ dàng để đưa ra quyết định với nhiều doanh nghiệp.

Các dịch vụ thành lập doanh nghiệp luôn là “cứu cánh” của rất nhiều doanh nghiệp trong việc thực hiện các giấy tờ và thủ tục theo quy định của pháp luật đối với việc tiến hành đăng ký kin doanh.

Nên thành lập công ty cổ phần 2015 hay công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thực tế thì luật Doanh nghiệp 2014 không khẳng định là loại hình doanh nghiệp nào có thể mang đến sự thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh. Bởi thực tế thì loại hình đó có thuận lợi hay không thì còn phải tùy thuộc vào  điều kiện của doanh nghiệp đang có như thế nào nữa. Vì thế, nếu bạn muốn biết nên chọn thành lập công ty cổ phần 2015 hay công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì bạn phải biết được những đặc điểm quan trọng nhất của mỗi loại hình để có được sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

- Loại hình doanh nghiệp này có tối thiểu là 2 thành viên và tối đa là 50 thành viên.

- Các thành viên có TNHH bằng số vốn mình góp vào công ty đối với các khoản nợ hay các nghĩa vụ tài chính của công ty.

- Thành viên tham gia sáng lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể là cá nhân hay tổ chức.

- Thành lập công ty TNHH này không chỉ có sự liên quan mật thiết về vốn góp trong  công ty mà còn là mối quan hệ thân thiết giữa các thành viên trong công ty. Bởi thông thường thì công ty TNHH 2 thành viên trở lên sẽ có mối quan hệ thân quan nên họ tin tưởng lẫn nhau trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên dù nhiều thành viên tham gia nhưng việc quản lý lại không có nhiều vấn đề phức tạp.

Thành lập công ty cổ phần 2015

- Số lượng cổ đông sáng lập tối thiểu là 3 cổ đông và không bị giới hạn số lượng tối đa.

- Hoạt động của công ty cổ phần thường là mối quan hệ đối vốn. Có nghĩa là mối quan hệ giữa các cổ đông trong công ty dựa vào việc góp vốn của cổ đông chứ không có mối qua hệ về mặt tình cảm.

- Cổ đông có số vốn và cổ phần nhiều sẽ có quyền quyết định càng lớn đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Việc thành lập công ty cổ phần 2015 sẽ có sự tham gia của các cổ đông là cá nhân hay tổ chức và các cổ đông này sẽ nắm giữ số lượng cổ phần dựa theo số lượng vốn góp vào công ty.

- Cổ đông công ty cổ phần có TNHH trong phạm vi vốn góp vào công ty đối với các khoản nợ kinh doanh hay các nghĩa vụ tài chính khác.

- Việc quản lý công ty cổ phần sẽ phức tạp hơn so với công ty TNHH 2 thành viên trở lên rất nhiều.

Bạn có thể đưa ra quyết định nên thành lập công ty cổ phần 2015 hay thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên dựa theo những đặc điểm cơ bản của mỗi loại hình doanh nghiệp trên đây.