dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Một số yếu tố cơ bản trong dịch vụ seo website

Một số yếu tố cơ bản trong dịch vụ seo website

Trên các dịch vụ seo website cơ bản mang một số yếu tố tạo nên việc seo trang web như: nội dung và hình ảnh, tốc độ truy cập trang web.

Một số yếu tố cơ bản trong dịch vụ seo website

 

Nội dung và hình ảnh rất quan trọng trong một trang web khi sử dụng dịch vụ seo website, nó quyết định độ tin cậy và uy tín về nội dung của trang web, để cho máy chủ tìm kiếm có thể nhận được nội dung mà trang web của bạn nêu lên cần rõ ràng và không mắc lỗi. Để cộng cụ tìm kiếm có thể nhận ra ảnh mà bạn đăng lên trên trang web của mình thì nên thêm gợi ý như văn bản, code bên ảnh đó để máy chủ có thể dễ dàng tìm được, ngoài ra bạn để đuôi định dạng của ảnh và sử dụng tên từ khóa cho ảnh giúp máy chủ nhận dạng ra nội dung của bức ảnh, đầu bức ảnh bạn nên mô tả về bức ảnh kết hợp với nội dung của ảnh và văn bản. Sử dụng cách này làm người dùng có thể dễ dàng tiếp cận.

Máy chủ tìm kiếm chủ yếu dựa vào văn bản thì từ khóa cho bài viết là yếu tố quan trọng để máy chủ tìm ra. Từ khóa cũng nói về nội dung mà trong trang web bạn muốn thể hiện và muốn gửi tới người dùng. Tuy vậy bạn cũng không được lạm dụng từ khóa vì làm vậy máy chủ sẽ đánh lỗi và làm trang web của bạn bị hạ bậc, bạn cần sắp xếp từ khóa một cách hợp lý, có thể đặt cho tên thư mục cũng như là ảnh hoặc file, bạn có thể làm mục nhiều tầng với mỗi tầng là một từ khóa làm cho máy chủ tìm kiếm có thể tìm ra trang web với nhiều trường hợp.

Tốc độ truy cập trang web là người dùng quan tâm mỗi khi tìm kiếm một vấn đề nào đó. Nếu trang web của bạn load quá lâu thì máy chủ sẽ đánh giá về yếu tố này và làm tụt bậc trang web của bạn. Khi tối ưu hóa trang web về kích thước, chắc chắn là ảnh trong trang web của bạn có kích thước phù hợp và không ảnh hưởng quá nhiều đến thời gian load trang. Những trang web có thời gian load lâu sẽ không có vị trí cao trong kết quả tìm kiếm.