dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Một số quy định về giấy phép thành lập doanh nghiệp

Một số quy định về giấy phép thành lập doanh nghiệp

Giấy chứng nhận doanh nghiệp là loại hồ sơ quan trọng và cần thiết để quyết định việc doanh nghiệp có được phép hoạt động kinh doanh hay không. Nó được cấp khi đơn vị nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp lên cơ quan chức năng.

Đây là một loại giấy tờ quan trọng, vậy pháp luật có những quy định gì với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?

1. Quy định về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp nếu có cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận thì cần phải thực hiện theo đúng yêu cầu.

Tuyệt đối không được tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong giấy phép.

Nghiêm cấm việc cho thuê, mượn giấy phép để hoạt động kinh doanh.

Khi làm mất, thất lạc giấy chứng nhận phải trình báo cơ quan chức năng và thực hiện thủ tục cấp lại giấy mới theo đúng quy định.

2. Quy định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh

Cơ quan chức năng có trách nhiệm cấp phép cho doanh nghiệp khi nhận được hồ sơ thành lập doanh nghiệp và cơ quan này cũng sẽ là nơi thu hồi giấy phép nếu doanh nghiệp vi phạm những điều trong quy định về Luật doanh nghiệp. Một số trường hợp bị thu hồi giấy phép:

Người đại diện pháp luật là người bị cấm trong quy định

Doanh nghiệp không thực hiện hoạt động kinh doanh tại trụ sở trong 6 tháng liên tục từ ngày được cấp phép

Không báo cáo tình hình hoạt động với cơ quan chức năng trong 10 tháng liên tục

Ngừng hoạt động kinh doanh trong 1 năm mà không thông báo với cơ quan chức năng

Kinh doanh ngành nghề bị cấm và không nằm trong giấy phép.

Phát hiện nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp là sai sự thật, giả mạo

3. Trường hợp phải cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới

Có một số trường hợp doanh nghiệp cần nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng để xin cấp lại giấy phép mới như:

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Làm mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận bị rách, cháy do gặp sự cố, thiên tai.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi.