dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Mẫu đăng ký thành lập công ty cổ phần

Khi thực hiện việc đăng ký thành lập công ty cổ phần thì nhiều người vẫn đang thắc mắc không biết cần điền những thông tin gì trong mẫu đăng ký thành lập công ty cổ phần để đảm bảo đơn đăng ký được hợp lệ. Đây là điều mà không ít người đang thắc mắc.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang dần thể hiện được vai trò và sứ mệnh của mình trong việc thực hiện việc giúp doanh nghiệp đăng ký thành lập công ty một cách nhanh chóng và hợp pháp nhất.

Mẫu đăng ký thành lập công ty cổ phần

Bài viết sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những nội dung cần  có trong mẫu đăng ký thành lập công ty cổ phần để bạn có thể nắm bắt được những điều cần phải khai báo khi tiến hành đăng ký thành lập doanh hình doanh nghiệp này.

1. Thông tin cá nhân

Trong mẫu đơn này thì thông tin người đại diện công ty cổ phần tiến hành đăng ký thành lập công ty là cần thiết. Thông tin này bao gồm: Họ tên, các giấy tờ tùy thân, địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú, thông tin liên lạc… Thông tin này sẽ giúp cho cơ quan chức năng có thể biết được chính xác người đang đăng ký kinh doanh có lý lịch như thế nào để xét duyệt hồ sơ.

2. Nội dung đăng ký thành lập công ty cổ phần

- Thứ nhất là trong mẫu đăng ký thành lập công ty cổ phần phải thể hiện được là việc thành lập công ty cổ phần là thành lập mới hay sáp nhập, chia tách, chuyển đổi…

- Thứ hai là thông tin về tên công ty cổ phần mà bạn sắp thành lập phải được viết bằng chữ tiếng Việt in hoa. Nếu công ty có tên nước ngoài hay tên viết tắt thì cũng phải ghi rõ trong hồ sơ đăng ký.

- Thứ ba là thông tin trụ sở chính của công ty phải rõ ràng, cụ thể với đầy đủ 05 cấp hành chính cũng như có thông tin liên hệ đến công ty như email, webdite.

- Thứ tư là thông tin về ngành nghề đăng ký kinh doanh phải đảm bảo thuộc ngành nghề cấp 4 và áp được vào mã ngành đăng ký kinh doanh của quốc gia.

- Thứ năm là thông tin về vốn điều lệ của công ty cổ phần bao gồm đơn vị tiền tệ, tổng số vốn, các loại cổ phần nào và mệnh giá từng cổ phần là bao nhiêu

- Thứ sáu là mẫu đơn đăng ký phải có tổng số cổ phần được chào bán là bao nhiêu .

- Thứ bảy là phải ghi rõ vốn điều lệ của công ty bạn thành lập là bao nhiêu. Nếu là ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định thì cũng phải ghi  rõ vốn pháp định là bao nhiêu.

- Thứ tám là danh sách các cổ đông bao gồm cả người đại diện công ty và các cổ đông là người Việt Nam hay người nước ngoài.

- Thứ chín là thông tin chữ ký và họ tên đầy đủ của người đại diện công ty cổ phần.

Đó là những thông tin cần có trong mẫu đăng ký thành lập công ty cổ phần mà bạn cần phải nắm được để đảm bảo việc thành lập công ty được hiệu quả nhất.