dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Lưu ý việc tư vấn thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Lưu ý việc tư vấn thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Thành lập công ty có vốn 100 nước ngoài tại Việt Nam có thủ tục tương đối không đơn giản cho nên các công ty có xu hướng sẽ chọn các dịch vụ tư vấn thành lập công ty 100 vốn nước ngoài. Tuy nhiên khách hàng cũng cần lưu ý một số vấn đề khi đi nghe tư vấn.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp đã tư vấn thành lập công ty 100 vốn nước ngoài rất chính xác và đúng quy trình. Nhiều công ty ra đời chỉ trong một thời gian ngắn mà không gặp bất kì trở ngại nào. Đó chính là ưu điểm tuyệt với của dịch vụ này đối với các doanh nghiệp.

Tư vấn thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Những điều cần lưu ý khi được tư vấn thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.

1. Quy trình thành lập công ty vốn nước ngoài.
Cần lưu ý về từng giai đoạn khi được tư vấn thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài.
-Đăng kí chủ trương đầu tư với các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
-Tiến hành xin giấy phép đầu tư.
-Thành lập công ty khi đã cs giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệpp.
-Tiến hành đăng bố cáo về việc thành lập công ty.
-Khắc con dấu cho công ty.
-Công bố mẫu dấu của công ty trên cổng thông tin đăng kí doanh nghiệp quốc gia.

2. Hồ sơ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài.
Cần phải hỏi cặn kẽ về hồ sơ khi được tư vấn thành lập công ty 100 vốn nước ngoài. Một bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm:
-Bản đăng kí được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
-Bảnhg báo cáo về năng lực tài chính do chính công ty cung cấp. Bảng báo cáo này phải chứng minh rằng công ty có đủ năng lực tài chính để hoàn thành dự án đầu tư.
-Bảng dự thảo điều lệ của công ty (phụ thuộc vào loại hình công ty được lựa chọn)
-Danh sách các thành viên sáng lập công ty (phụ thuộc vào loại hình công ty được lựa chọn).
-Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của các thành viên sáng lập:
+Tư cách pháp nhân: bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự ( thời hạn không vượt quá 3 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ), Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận kinh doanh hoặc là các loại giấy tờ có giá trị tương đương khác. Nếu là các tài liệu nước ngoài thì phải được phiên dịch ra tiếng Việt.
+Tư cách cá nhân: bản sao hợp lệ có hợp pháp hóa lãnh sự ( thời hạn không vượt quá 3 tháng tính tới ngày nộp hồ sơ). Các lạoi giấy tờ chứng minh nhân thân (CMND/Hộ chiếu) hoặc các loại giấy tở có giá trị tương đương khác.
-Văn bản ủy quyền của công ty dành cho người đại diện nếu trường hợp nhà đầu tư là tổ chức. Các loại giấy tờ chứng minh nhân thân của người đại diện. Nếu tài liệu là tiếng nước ngoài thì phải được phiên dịch về tiếng Việt.
-Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư được chọn là kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước.