dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Làm sao để công nhân thời vụ thực hiện huấn luyện an toàn lao động

Làm sao để công nhân thời vụ thực hiện huấn luyện an toàn lao động

Ở nước ta, lượng lao động thời vụ có số lượng rất đông đảo và chiếm hầu hết ở các công ty xí nghiệp nhỏ lẻ. Vì vậy họ thường không thực hiện việc huấn luyện an toàn lao động. Nhưng theo quy định thì đó là điều bắt buộc. Vì vậy cần làm gì để công nhân thời vụ thực hiện huấn luyện an toàn lao động

Vì hầu hết các lao động thời vụ làm việc cho những nhà máy, xí nghiệp nhỏ lẻ nên việc quản lý những công nhân này rất khó khăn. Nên muốn họ thực hiện huấn luyện an toàn lao động thì cần phải nâng cao ý thức của họ. Bằng cách tuyên tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia huấn luyện an toàn lao động cũng như là những tác hại khó lường khi không tham gia huấn luyện để họ thấy được những mặt lợi hại của công việc họ đang làm qua đó nâng cao tính tự giác của họ để họ tự thực hiện quy định và ngoài ra họ còn có thể mách bảo cho những lao động khác như họ tạo thói quen bảo đảm an toàn khi làm việc cũng như thực hiện việc huấn luyện an toàn lao động.

Cần tăng cường sự kiểm tra quản lý của các cơ quan chức năng về việc thực hiện huấn luyện an toàn với những lao động này. Tuy thời gian làm việc của họ ngắn nhưng mức độ nguy hiểm của công việc cũng rất cao nên để đảm bảo tính an toàn cho họ cần sự vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan chức năng để nhắc nhở khi họ bị vi phạm và xử phạt với các hành vi cố tình hay không chấp hành theo quy định.

Mở các lớp huấn luyện nhanh cũng là một biện pháp khá hay để đào tạo cho những công nhân này. Vì như đã nói thời gian làm việc của họ tại công ty ngắn nên có những lớp huấn luyện an toàn nhanh sẽ hợp lý hơn và mất ít thời gian cho họ hơn. Tuy nhiên đây mới là biện pháp trên giấy. Muốn đi vào sử dụng cần sự chấp nhận của cơ quan chức năng về việc thực hiện huấn luyện an toàn lao động đã.