Trang chủ »

Kiểm định máy nén khí do cơ quan kiểm định đảm nhận

Kiểm định máy nén khí do cơ quan kiểm định đảm nhận
(Ngày đăng: 06-12-2017 16:35:43)
Hiện nay, có rất nhiều các loại máy móc, thiết bị được sử dụng trong công nghiệp cần được trải qua quá trình kiểm định một các kỹ lưỡng mới được được vào hoạt động, thiết bị máy nén khí cũng vậy. Việc kiểm định máy nén khí do cơ quan kiểm định đảm nhận.

Cơ quan kiểm định đủ thẩm quyền mới được thực hiện kiểm định máy nén khí

Ngày nay, khi nền công nghiệp nước ta ngày càng phát triển, trong sản xuất cũng dần dần có sự hỗ trợ rất nhiều từ các loại máy móc, thiết bị khau. Và xuất phát từ mục đích đảm bảo sự an toàn của người lao động đến mức tối đa, giảm mức rủi ro có thể xảy ra trong lao động đến mức tối thiểu, thì việc kiểm định máy móc công nghiệp đã trở thành một điều khoản bắt buộc trong pháp luật. Việc thực hiện kiểm định máy nén khí cũng là một điều được pháp luật quy định.

kiểm định máy nén khí

Muốn kiểm định máy móc, thiết bị công nghiệp, cần có những đơn vị, cơ quan đảm nhiệm vai trò kiểm định đó, và những cơ quan, đơn vị ấy nhất thiết phải có thẩm quyền trước pháp luật. Người ta gọi đó là những cơ quan hay dịch vụ kiểm định. Cũng giống như một bệnh viện, muốn tổ chức kiểm tra sức khỏe, khám bệnh hay chức bệnh cho bệnh nhân, thì bệnh viện đó nhất thiết phải là nơi có giấy phép hoạt động, đạt các tiêu chuẩn của pháp luật đưa ra. Đối với cơ quan kiểm định cũng vậy, những cơ quan ấy muốn thực hiện kiểm định máy nén khí thì cũng phải được chứng nhận về thẩm quyền của mình.

Người thực hiện kiểm định máy nén khí phải có chứng chỉ kiểm định viên

Cơ quan kiểm định là một tổ chức, có chức năng quản lý các quy trình kiểm định máy nén khí, còn người trực tiếp kiểm định máy nén khí được thực hiện bởi những kiểm định viên của tổ chức đó. Những kiểm định viên là những người trực tiếp tiếp xúc với thiết bị máy nén khí, sau đó đo lường, khám xét một cách kỹ lượng, xử lý kết quả và đưa ra một quyết định rằng chiếc máy nén khí đó có thể tiếp tục hoạt động hay không, cứ qua một khoảng thời gian nhất định thì sẽ lặp lại quá trình đó để kiểm tra định kỳ cho máy nén khí.

Để thực kiện được công việc kiểm định máy nén khí một cách chính xác và khách quan, những kiểm định viên cần phải có năng lực và kinh nghiệm nhất định. Và những chứng chỉ hay chứng nhận chính là bằng chứng có việc có đủ năng lực để thực hiện việc kiểm định máy nén khí của những người kiểm định viên. Một người kiểm định viên giỏi sẽ thực hiện các bước trong quy trình kiểm định máy nén khí một cách dễ dàng và nhanh chóng, hơn nữa độ chính xác cũng cao. Còn nếu người thực hiện kiểm định máy nén khí là những người kiểm định viên mới vào nghề hoặc chưa có chứng chỉ, chứng nhận đã qua quá trình đào tạo, thì việc kiểm định sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho bản thân người kiểm định viên ấy và người người lao động xung quanh.