Trang chủ »

Hỗ trợ xây dựng 40 mô hình trình diễn kỹ thuật

Hỗ trợ xây dựng 40 mô hình trình diễn kỹ thuật
(Ngày đăng: 01-08-2014 08:32:16)
Theo kế hoạch năm 2013, các tỉnh, thành khu vực phía Bắc hỗ trợ xây dựng 74 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ mới; hỗ trợ 224 cơ sở ứng dụng máy móc tiên tiến vào các khâu sản xuất và xử lý ô nhiễm môi trường; hỗ trợ 12 doanh nghiệp tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới.

Tổng kinh phí hỗ trợ là 30,81 tỷ đồng, chiếm 26,13% kinh phí, tăng 7,88% so với năm 2012. Trong đó: Khuyến công quốc gia hỗ trợ xây dựng 49 mô hình, hỗ trợ 22 cơ sở ứng dụng máy móc hiện đại vào dây chuyền sản xuất công nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ là 13,09 tỷ đồng, chiếm 42,48% kinh phí; khuyến công địa phương hỗ trợ xây dựng 25 mô hình, hỗ trợ chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại cho 202 cơ sở sản xuất công nghiệp, hỗ trợ 12 doanh nghiệp tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới, với tổng kinh phí hỗ trợ là 17,72 tỷ đồng, chiếm 57,52% kinh phí.

9 tháng đầu năm, đã có 40 mô hình trình diễn kỹ thuật, 120 cơ sở ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào dây chuyền sản xuất công nghiệp được hỗ trợ, đã giải ngân được 17,816 tỷ đồng, đạt 57,82% kế hoạch. Trong đó: Khuyến công quốc gia đã hỗ trợ 28 mô hình và 11 cơ sở hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại giải ngân được 6,92 tỷ đồng, đạt 52,86% kế hoạch; khuyến công địa phương xây dựng được 12 mô hình, hỗ trợ chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại cho 109 cơ sở công nghiệp nông thôn, giải ngân được 10,896 tỷ đồng, đạt 61,48% kế hoạch.