dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Hỗ trợ tiểu thủ công nghiệp

Với tổng kinh phí được duyệt 510 triệu đồng, năm 2013, Cà Mau thực hiện 17 đề án sản xuất- kinh doanh gồm: Dây chuyền sản xuất tôm khô, sản xuất bánh phồng tôm, dây chuyền giết mổ gia súc tập trung, dây chuyền xay trộn thức ăn chăn nuôi...

Với cách làm sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cùng tham gia, Cà Mau đã hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT), đào tạo nghề, hướng dẫn đăng ký thương hiệu, tìm kiếm doanh nghiệp (DN) bao tiêu sản phẩm đầu ra, hỗ trợ đào tạo nghề cho nông dân... Hoạt động khuyến công tại đây thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy CNNT phát triển, giúp các địa phương đẩy mạnh chuyển dịch dần cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Tìm được nghề phù hợp với địa phương, mở được lớp đào tạo cho người dân đã khó, giữ vững và phát triển nó trở thành làng nghề có sức lan tỏa sâu rộng còn khó khăn gấp nhiều lần. Vì vậy, rất cần sự hỗ trợ của chính quyền địa phương về mặt bằng, triển lãm sản phẩm, cung cấp thông tin thị trường, khuyến khích đầu tư, cải tiến công nghệ truyền thống, đổi mới mẫu mã, chất lượng sản phẩm, nhất là các sản phẩm xuất khẩu tăng thêm năng lực cạnh tranh trên thị trường, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Tuấn- Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, các đề án khuyến công hiện nay vẫn thường tập trung chủ yếu vào các cơ sở nhỏ, năng lực tài chính yếu, trong khi định mức hỗ trợ cho mỗi đề án theo quy định còn thấp, nội dung hỗ trợ đôi khi còn khó xác định trên thực tế, do vậy chưa tác động mạnh đến việc khuyến khích các DN, cơ sở sản xuất CNNT đầu tư vốn phát triển công nghiệp. Thậm chí, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia không sử dụng hết, nguyên nhân chủ yếu là sự trở ngại về thủ tục, điều kiện thụ hưởng, mức hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ còn thấp nên khó vận động DN tham gia. Một số chính sách khuyến công còn đang bỏ ngỏ, thiếu điều kiện và đối tượng thụ hưởng. Ví dụ, nội dung hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp và hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (san lấp mặt bằng, hạ tầng giao thông, điện, nước, xử lý chất thải trong cụm công nghiệp) là những nội dung có ý nghĩa khởi đầu rất quan trọng. Điều này sẽ tạo đất sạch, tạo hạ tầng để thu hút đầu tư mới, mở mang ngành nghề, tạo điều kiện di dời các cơ sở sản xuất hoạt động xen lẫn trong các khu dân cư hiện hữu, mất an toàn, ô nhiễm môi trường... Tuy nhiên, những nội dung này vẫn chưa phát huy tác dụng.

Ông Ngô Hữu Nhẫn - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (KC&TVPTCN) Cà Mau- cho biết, thời gian tới, trung tâm sẽ tăng cường phối hợp với phòng kinh tế hạ tầng các huyện, thành phố triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống của huyện, thành phố. Đặc biệt, triển khai thực hiện đề án lập quy hoạch chi tiết và hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, bố trí các dự án đầu tư ngành nghề tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nông thôn.