dạy làm đẹp
Thông tin doanh nghiệp
RSS

Hàng tồn kho vẫn còn cao

Từ tháng 1 - 7.2014, số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trên 13,2% so với cùng thời điểm năm 2013.

Đặc biệt một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều so với mức tăng chung như: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 41,9%; sản xuất kim loại tăng 40,4%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 38,4%; sản xuất trang phục tăng 36,8%, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 30,4%...

Cũng theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 6 tháng đầu năm là 77,2%.

Trong đó, một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao là sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 161,2%, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 127,1%, sản xuất chế biến thực phẩm 98,2%...