dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Hancorp: Trả cổ tức 6% năm đầu tiên sau cổ phần hóa

Hancorp: Trả cổ tức 6% năm đầu tiên sau cổ phần hóa

Ngày 30/7, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty cổ phần (Hancorp) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2014 là 6%.

Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 05 ủy viên và Ban Kiểm soát. Ông Bùi Xuân Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty.

Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 5 tháng cuối năm 2014. Theo đó,  nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2014 là: Doanh thu đạt 1004,7 tỉ đồng; lợi nhuận đạt 64,64 tỉ đồng, tổng vốn đầu tư 151,6 tỉ đồng và chi trả cổ tức 6%.

Đại hội cũng đã thông qua một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa như: tổng doanh thu năm 2015 đạt 2.468 tỉ đồng và tăng lên 3226 tỉ đồng vào năm 2017; lợi nhuận trước thuế đạt 152 tỷ đồng năm 2015 và đạt 179 tỉ đồng năm 2017; cổ tức chi trả năm 2015 là 7% và năm 2017 là 9%. Tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện thoái vốn để phục vụ cho sản xuất chính của công  ty theo đề án Tái cơ cấu Tổng công ty đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, trong đó tập trung thoái vốn tại công ty cổ phần thủy điện Quế Phong, Công ty Cổ phần Đèo Cả.
Năm 2014 mặc dù là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp xây dựng, tuy nhiên, kết quả sản xuất kinh doanh trong những tháng đầu năm của Hancorp  vẫn đạt được kết quả khả quan. 7 tháng đầu năm 2014, Tổng công ty (công ty mẹ) đạt doanh thu 1.054 tỉ đồng (đạt 52% kế hoạch năm), chỉ đạo các công ty con, công ty liên kết hoàn thành giá trị sản xuất kinh doanh 4.765 tỉ đồng(đạt 56% kế hoạch năm).

Tổng công ty đã trực tiếp tham gia dự thầu 30 công trình và đã trúng thầu 5 công trình với giá trị 860 tỷ đồng, trong đó gói thầu số 07 - ĐHTL thi công xây lắp giảng đường - KTX Trường ĐH Thủy Lợi với giá trị hơn 600 tỷ đồng. Ngoài ra, Tổng công ty hiện đã và đang tập trung chỉ đạo và trực tiếp thi công một số công trình trọng điểm như: Bệnh viện Nhi TW, Văn phòng Quốc hội, Bệnh viện Sóc Trăng, gói thầu 05 các công trình kiến trúc của DEPO Dự án Đường sắt trên cao Nhổn – ga Hà Nội, gói thầu 6.2 cải tạo 4 hồ thoát nước Dự án Thoát nước cải tạo môi trường Hà Nội, trụ sở Tòa phúc thẩm TAND tối cao Hà Nội…