dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 166 tỷ đồng

Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 166 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII - HSX) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014 của công ty mẹ với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng khả quan.

Cụ thể, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 166 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 143,8 tỷ đồng, tăng lần lượt 99% và 212% so với cùng kỳ.

Cũng như quý 1, kết quả kinh doanh khả quan trong quý 2 chủ yếu là nhờ doanh thu từ hoạt động thu phí tăng mạnh 182% so với cùng kỳ sau khi các trạm thu phí trên Xa lộ Hà Nội, tuyến tránh Phan Rang-Tháp Chàm (trạm Cam Thịnh) và cầu Bình Triệu được đồng loạt điều chỉnh tăng mức thu phí từ 14%-50%. Trong kỳ, lợi nhuận từ hoạt động tài chính cũng có sự cải thiện đáng kể so với quý 2/2013 nhờ chi phí dự phòng giảm và các khoản cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty liên kết tăng mạnh. Dù mới chỉ đạt được 22,4% kế hoạch doanh thu, CII đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (133 tỷ đồng) chỉ trong 6 tháng đầu năm.

Từ đầu năm đến nay, CII đã tăng cường đầu tư vào các công ty con và công ty liên kết để xây dựng mô hình kinh doanh gồm 5 mảng chính là nước, hạ tầng, bất động sản, xây lắp và dịch vụ kỹ thuật. Đặc biệt, vừa qua, công ty đã công bố kế hoạch huy động gần 2.000 tỷ đồng từ nay đến nay 2022 để đầu tư vào các dự án hạ tầng đường bộ của công ty con là CTCP Đầu tư Cầu đường CII (hay CII Bridge & Road, trước đây là CTCP Cơ khí Điện Lữ Gia – LGC: HSX).