dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Điều kiện và hồ sơ thành lập công ty luật hợp danh

Điều kiện và hồ sơ thành lập công ty luật hợp danh

Để thành lập công ty luật hợp danh hay công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên có những điều kiện cụ thể nào? Thành phần hồ sơ gồm những gì? Nộp cho cơ quan nào và trong bao lâu thì doanh nghiệp có thể chính thức đi vào hoạt động?

Để có thể thành lập công ty luật hợp danh thì doanh nghiệp cần nhiều thủ tục giấy tờ cũng như thủ tục hành chính rất phức tạp. Đó là lý do mà các doanh nghiệp đã tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ để có thể nhanh chóng hoàn tất thủ tục thành lập công ty luật hợp danh của mình.

Thành lập công ty luật hợp danh

Để thành lập công ty luật hợp danh hay công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên cần có một số điều kiện sau:

+ Doanh nghiệp chỉ có thể là doanh nghiệp hợp danh hoặc doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn (1 thành viên hay 2 thành viên trở lên).

+ Giám đốc và những người quản lý doanh nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề luật sư.

+ Các luật sư tham gia thành lập doanh nghiệp phải có ít nhất 2 năm hành nghề luật liên tục trong 1 tổ chức luật sư hoặc hoạt động cá nhân theo hợp đồng.

+ Một luật sư chỉ được tham gia thành lập 1 doanh nghiệp luật sư hay góp vốn thành lập cho 1 doanh nghiệp luật sư duy nhất.

+ Nếu các luật sư ở các đoàn luật sư khác nhau thì có thể chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại một địa điểm nơi có đoàn luật sư có 1 trong các luật sư là thành viên.

+ Địa điểm hoạt động kinh doanh cụ thể.

Hồ sơ thành lập công ty luật hợp danh hay trách nhiệm hữu hạn bao gồm các hồ sơ sau:

+ Đơn đề nghị đăng ký hoạt động doanh nghiệp luật hợp danh, trách nhiệm hữu hạn.

+ Bản dự thảo điều lệ doanh nghiệp luật gồm đầy đủ nội dung: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, loại hình doanh nghiệp. Họ tên, địa chỉ thường trú của các thành viên. Quyền hạn và nghĩa vụ của các thành viên. Cơ cấu tổ chức, điều hành doanh nghiệp, nguyên tắc chung…

+ Bản sao có công chứng không quá 3 tháng các giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên, thẻ luật sư của giám đốc doanh nghiệp (bản sao có công chứng hoặc bản sao có kèm bản chính để xác minh).

+ Các loại giấy tờ chứng minh trụ sở nơi đặt doanh nghiệp. Trường hợp thuê mướn thì phải có hợp đồng thuê mướn, với doanh nghiệp sở hữu thì phải có sổ đỏ chứng minh.

+ Phiếu yêu cầu đặt tên doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ được yêu cầu là 1 bộ, đóng lại và bìa bên ngoài có ghi rõ họ tên người làm giấy tờ, tên doanh nghiệp. Hồ sơ thành lập công ty luật hợp danh hay trách nhiệm hữu hạn được nộp cho sở tư pháp thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sau 10 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy chứng nhận hoạt động. Lệ phí cho việc thành lập công ty luật hợp danh là 100.000 vnđ / lần, còn công ty trách nhiệm hữu hạn là 200.000 vnđ/lần.