dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội

Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội

Đối với nhiều doanh nghiệp thì việc làm các thủ tục bảo hiểm xã hội lần đầu cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội là điều khá khó khăn. Có thể do nhân lực công ty không có hoặc do không nắm rõ các quy định. Chính vì thế, việc hợp tác với dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu là điều tốt nhất để đảm bảo các thủ tục được hoàn tất một cách thuận lợi.

Tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội luôn là phương án tốt nhất để doanh nghiệp hay người tham gia bảo hiểm xã hội có thể yên tâm hơn với các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội của mình. Đây đang là xu hướng được rất nhiều người lựa chọn.

Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội

Một thực tế cho thấy là khi làm các thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội cho  người lao động tham gia   lần đầu thì các doanh nghiệp cần hết sức cẩn trọng. Bởi tham gian lần đầu cũng là lần quan trọng nhất. Vì thế mà các thủ tục, giấy tờ cần phải đầy  dủ, hợp lệ để tránh các phát sinh hay kiện tụng về sau. Đó cũng là lý do mà ngày càng nhiều doanh nghiệp đã chọn tìm đến dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu để có thể yên tâm hơn về việc thực hiện các thủ tục bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Những công việc mà dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cần làm:

- Thực hiện thay doanh nghiệp trong việc đăng ký  lao động tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Thực hiện việc đăng ký công đoàn

- Thay doanh nghiệp thống kê và thiết lập thang bảng lương hợp lý để đóng bảo hiểm xã hội.

- Lập hồ so đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu cho các lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.

- Tiến hành các thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội cho người lao động tại cơ quan bảo hiểm xã hội và nhận kết quả cũng như thẻ BHYT để giao lại cho  doanh nghiệp theo thỏa thuận của 2 bên.

- Bên cạnh đó thì có một số trường hợp doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội cho  người lao động trễ và theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp  sẽ bị xử phạt. Đối với trường hợp này thì dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện việc khai giải trình lên cơ quan bảo hiểm xã hội đối với trường hợp đóng nộp đó.

- Ngoài ra thì  trong quá trình thực hiện các thủ tục bảo hiểm xã hội cho người lao động nếu doanh nghiệp cần sự hỗ trợ thì dịch vụ này vẫn có thể hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề liên quan.

Nhìn chung thì việc lựa chọn hợp tác với dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu chính là sự lựa cho5nn rất chính xác mà các doanh nghiệp không nên bỏ qua. Nó sẽ giúp việc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được thuận lợi hơn rất nhiều.