Trang chủ »

Công ty Tuyển than Cửa Ông: Đã áp dụng hơn 150 sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Công ty Tuyển than Cửa Ông: Đã áp dụng hơn 150 sáng kiến cải tiến kỹ thuật
(Ngày đăng: 31-12-2018 20:03:38)
Trong 6 tháng đầu năm, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã có 150 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất, kinh doanh, làm lợi 550 triệu đồng.

Theo Hội đồng xét duyệt sáng kiến công ty, tổng số sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên  đã chiếm trên 60% kế hoạch các đơn vị đăng ký thi đua trong phong trào phát huy sáng kiến. Công ty đã thưởng cho tập thể, cá nhân các tác giả và đồng tác giả tham gia đề tài, sáng kiến 88 triệu đồng.

Các đề tài sáng kiến của công ty đều tập trung vào khâu cải tiến thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu tiêu thụ than; cải tiến hợp lý hóa trong các dây chuyền sản xuất cả về kỹ thuật và điều hành;  bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong sản xuất.