dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Chi phí kiểm định an toàn thế nào thì hiệu quả?

Chi phí kiểm định an toàn thế nào thì hiệu quả?

Hiển nhiên cũng như bất cứ loại hình dịch vụ nào trên thị trường, hầu hết các dịch vụ kiểm định an toàn có chi phí cao thì chất lượng cũng sẽ tỷ lệ thuận với mức giá mà người dùng chi trả. Tuy nhiên điều này không phải đúng trong mọi trường hợp.

 

Mỗi một lĩnh vực trong kiểm định an toàn đều có mức thu phí riêng và việc áp dụng mức phí đều đã được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật. Vậy mức phí và hiệu quả của kiểm định an toàn liệu có phù hợp với nhau?

Đối với loại máy móc, thiết bị vật tư có công suất lớn hoặc sức ảnh hưởng rộng hơn thường có mức chi phí kiểm định cao hơn do số lượng cũng như tính chất của đối tượng cần kiểm định. Một hệ thống lạnh năng suất 30.000Kcal/h chi phí sẽ thấp hơn năng suất 1.000.000Kcal/h, mức độ phức tạp càng cao thì chi phí càng cao.

Quy trình kiểm định an toàn bao gồm rất nhiều công đoạn nên việc thu phí xét về mặt chất lượng là đương nhiên. Từ hoạt động chuẩn bị hồ sơ cho đến thiết bị kiểm định, các chỉ số đưa ra cũng phải chính xác bởi tính đảm bảo an toàn của đối tượng cần kiểm định dù là kiểm định lần đầu hay kiểm định định kỳ.

Việc lựa chọn một địa chỉ kiểm định an toàn uy tín là vô cùng cần thiết bởi chất lượng chuyên môn người kiểm định, độ chính xác của máy móc đo lường phụ thuộc rất lớn vào yếu tố này. Nhìn xa hơn, ta có thể đánh giá mức chi phí và hiệu quả của quá trình kiểm định cũng phụ thuộc phần lớn vào cơ sở kiểm định.

Bạn không cần phải lo lắng về mức chi phí bởi toàn bộ danh mục chi phí đều được quy định rõ ràng và đã có mức giá “chung”, vấn đề cần quan tâm là cần tìm ra được một cơ sở kiểm định đảm bảo cả về chất lượng và nguyên tắc kiểm định bởi tính chất của hoạt động kiểm định vừa là chỉ tiêu chất lượng, mặt khác phải đầy đủ chứng từ kiểm định để chứng minh cho hoạt động kiểm định an toàn đó đối với một đối tượng kiểm tra nhất định và có sự giám sát kiểm tra của pháp luật.

Sẽ không còn phải lo ngại về chất lượng với mức phí chi trả cho kiểm định an toàn, sự đảm bảo về chất lượng là cơ sở để mức phí được đề ra và đều được quy định rõ ràng trong văn bản quy phạm pháp luật, chỉ cần tìm đúng cơ sở kiểm định tin cậy, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng.