dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Các công ty trách nhiệm hữu hạn

Theo quy định của luật doanh nghiệp hiện hành có nhiều loại hình công ty như Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty tư nhân, nhưng các công ty trách nhiệm hữu hạn gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên.

Nếu các bạn đang muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn và không muốn bỏ ra nhiều thời gian để nghiên cứu hãy đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được thực hiện các nội dung trên.

Các công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty TNHH là gì? Đây là loại hình công ty mà thành viên công ty có thể là tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó thì số lượng thành viên công ty TNHH không vượt quá năm mươi người và họ chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn với số vốn đã góp theo tỷ lệ nói trên. Điều này khác với công ty cổ phần không quy định tối đa thành viên còn ở đây quy định không quá 50 thành viên là một quy định khá đặc biệt để thể hiện sự khác biệt đối với công ty cổ phần, trường hợp số người góp vốn vượt quá 50 người thi không còn là loại hình trách nhiệm hữu hạn hai thành viên mà chuyển qua công ty cổ phần, từ đó sẽ làm thay dổi tư cách pháp nhân và cơ cấu tổ chức của công ty.

Thứ 2 khác với loại hình trên là công ty TNHH một thành viên đây là loại hình công ty TNHH  do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Nó khác với các công ty không có tính pháp nhân như doanh nghiệp tư nhân hay hộ kinh doanh .

Như vậy về bản chất thì công ty TNHH 01 thành viên và công ty TNHH 02 thành viên trở lên không khác nhau nhiều chỉ khác nhau ở chổ là số lượng thành viên góp vốn, quy chế hoạt động và đặc biệt đây chính là chỉ chịu trách trách nhiệm theo vốn điều lệ đã đăng ký với cơ quan nhà nước và không chịu trách nhiệm ngoài vốn điều lệ khi phát sinh các vấn đề. Nhưng các công ty trách nhiệm hữu hạn hiện nay hoạt động theo luật doanh nghiệp và bị điều chỉnh của bộ luật này, trường hợp có sự thay đổi trong cơ cấu, góp vốn sẽ làm thay đổi loại hình doanh nghiệp.

Như vậy các công ty trách nhiệm hữu hạn ở Việt Nam hiện nay chỉ tồn tại hai loại hình là  công ty TNHH 01 thành viên và công ty TNHH 02 thành viên trở lên . Tùy vào từng điều kiện hoặc nhu cầu của doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình một loại hình phù hợp nhất. Sự lựa chọn chính xác hay không sẽ quyết định đến chất lượng kinh doanh của doanh nghiệp sau này.