dạy làm đẹp

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Các Bước Tiến Hành Giải Thể Công Ty TNHH 1 Thành Viên

Các Bước Tiến Hành Giải Thể Công Ty TNHH 1 Thành Viên

Tiến hành giải thể công ty TNHH 1 thành viên là cách để các doanh nghiệp đối phó với tình trạng hoạt động không mang lại hiệu quả như mong đợi hoặc khi doanh nghiệp đã hoàn thành mục tiêu đặt ra trước khi thành lập.

Để thực hiên giải thể công ty TNHH 1 thành viên, các doanh nghiệp cần tiến hành theo trình tự các bước được nêu dưới đây hoặc sử dụng các dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có thể giải thể một cách nhanh chóng hơn.

giải thể doanh nghiệp

- Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ công bố thông tin giải thể công ty bao gồm : mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp, quyết định giải thể doanh nghiệp do người đại diện công ty ban hành, nếu doanh nghiệp còn nợ  tồn đọng thì phải có bản trình bày các phương án giải quyết nợ, bìa hồ sơ bằng bìa giấy hoặc nilon cứng không ghi chữ cho mục đích sử dụng khác.

- Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đăng  ký giải thể để mang đến bộ phận một cửa của phòng đăng ký kinh doanh làm thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên. Hồ sơ bao gồm : mẫu thông báo về giải thể doanh nghiệp,bản báo cáo thanh lý tài sản của doanh nghiệp, nếu công ty đang có các khoản nợ chưa thành toán thì phải có bản danh sách các chủ nợ và số nợ kèm theo, con dấu và mẫu dấu, giấy phép kinh doanh, danh sách người lao động của doanh nghiệp, mẫu khai thông tin người nộp hồ sơ ,bìa hồ sơ bằng bìa giấy hoặc nilon cứng không ghi chữ cho mục đích sử dụng khác và phụ lục hồ sơ đi kèm (nếu có). Sau khi bên cơ quan chức năng nhận được hồ sơ của doanh nghiệp sẽ tiến hành trả giấy biên nhận và trong vòng 05 ngày kẻ từ ngày nhận được hồ sơ sẽ tiến hành giải quyết.

- Sau thời hạn giải quyết, đến ngày hẹn trong biên nhận, đại diện doanh nghiệp phải tới  Bộ phận một cửa của phòng đăng ký kinh doanh  để nhận kết quả giải thể công ty TNHH 1 thành viên.

- Nếu hồ sơ doanh nghiệp chuẩn bị là hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cập nhật thông tin giải thể công ty vào hệ thống thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia. Ngoài ra, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo đến các bộ phận có liên quan về việc xóa tên doanh nghiệp khi đã tiến hành giải thể.

Để thực hiện việc giải thể công ty TNHH 1 thành viên, các chủ doanh nghiệp, cá nhận, tổ chức cần hoàn tất đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ pháp lý và thực hiện theo đúng trình tự các bước mà pháp luật đã ban hành để thủ tục giải thể công ty được tiến hành một cách nhanh chóng, thuận lợi.